Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.02.2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka zdalna w klasach 4 - 8 zostaje przedłużona na okres od 01.03 do 14.03.2021 r.

Rekrutacja do zerówek i klas pierwszych na rok szkolny 2021/22 trwa od 22.02 do 5.03 br. Zarządzenie Burmistrza wraz z terminarzem rekrutacji, informacją o kryteriach i wymaganych dokumentach - TUTAJ.

Do oddziału przedszkolnego (zerówki) przyjmowane będą dzieci z rocznika 2015 (sześciolatki) zamieszkałe na terenie miasta i gminy. W przypadku wolnych miejsc - również pięciolatki. Do klasy pierwszej przyjmowane będą dzieci z rocznika 2014, zamieszkałe w obwodzie szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjmowane w miarę wolnych miejsc - w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się pod koniec maja.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami i druki zgłoszenia dziecka można składać w sekretariatach szkoły w budynkach przy ul. Prusa 2 (godz. 7-15, w czwartek 8-16) oraz Hirszfelda 92 (godz. 7-15, wtorek 8-16). Należy posiadać do okazania: akt urodzenia dziecka, dokument z numerem PESEL, dowód tożsamości rodzica / prawnego opiekuna.

DOKUMENTY DO POBRANIA - W ROZWINIĘCIU.

Przypominamy, że podczas zdalnego nauczania biblioteka szkolna pracuje stacjonarnie. Książki można zamawiać internetowo - poprzez dziennik elektroniczny lub korzystając z elektronicznego konta czytelnika. Po odbiór książek zapraszamy od poniedziałku do piątku, najlepiej po wcześniejszym umówieniu się z bibliotekarzem. 

Początek strony