Zanim ogłoszono Wybory do Samorządu Uczniowskiego, został przeanalizowany ubiegłoroczny regulamin i zostały wprowadzone drobne poprawki. Następnie zostały przygotowane materiały: plakat ogłaszający nabór kandydatów do Samorządu Uczniowskiego, terminarz. Została również wybrana komisja skrutacyjna.

Od 11.09.2023 do 15.09.2023 klasy IV-VIII mogły zgłaszać swoich kandydatów. W dniu 15.09.2023 została podana oficjalna lista kandydatów.

W dniach 18-20.09.2023 trwała akcja wyborcza. Kandydaci mogli się promować za pomocą prezentacji, plakatów, ulotek, filmików. Wszystko było zamieszczane na gazetkach ściennych.

W dniu 20.09.2023 po lekcjach trwała cisza wyborcza i plakaty kandydatów zostały usunięte.

Dnia 21.09.2023 odbyły się demokratyczne wybory. Wcześniej przygotowano karty wyborcze, listy do głosowania oraz urnę. Każdy z uczniów mógł oddać swój głos. Głosy zostały podliczone przez komisję wyborczą, a w dniu 22.09.2023 ogłoszono wyniki wyborów.

Informujemy, że osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego”, realizowanego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Szczegóły w rozwinięciu.

Początek strony