Egzamin foto

W dniach 16-18.02 uczniowie klas ósmych uczestniczą w próbnych egzaminach, które są ważnym etapem przygotowań do egzaminów majowych. Życzymy powodzenia i zadowolenia z osiągniętych wyników.

Decyzją MEiN nauczanie zdalne dla uczniów klas 5-8 zostało skrócone i będzie się odbywać do 18.02 włącznie - z wykorzystaniem Teams, zgodnie z planem zajęć w dzienniku elektronicznym (uwaga na zmiany w planie!). Zerówki oraz klasy 1-4 będą nadal pracować stacjonarnie.

Decyzją MEiN nauczanie w klasach 5 - 8 w okresie 27.01 - 27.02 br. będzie odbywało się w formie zdalnej. Oddziały przedszkolne w szkole (zerówki) oraz klasy 1 - 4 będą pracowały stacjonarnie.

Początek strony