Burmistrz Jelcza - Laskowic zarządzeniem z 25.01 br. określił terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (zerówek) oraz klas pierwszych w szkołach na terenie gminy.

Terminy rekrutacji:

24.02 - 09.03.2022 składanie wniosków wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami)

10.03 - 14.03 prace komisji rekrutacyjnej

15.03 opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16.03 - 18.03 potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do szkoły

22.03 opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

W przypadku wolnych miejsc nabór uzupełniający odbędzie się w okresie 30.05 - 14.06.2022.

Zarządzenie Burmistrza Jelcza - Laskowic w sprawie rekrutacji

Egzamin foto

W dniach 16-18.02 uczniowie klas ósmych uczestniczą w próbnych egzaminach, które są ważnym etapem przygotowań do egzaminów majowych. Życzymy powodzenia i zadowolenia z osiągniętych wyników.

Decyzją MEiN nauczanie zdalne dla uczniów klas 5-8 zostało skrócone i będzie się odbywać do 18.02 włącznie - z wykorzystaniem Teams, zgodnie z planem zajęć w dzienniku elektronicznym (uwaga na zmiany w planie!). Zerówki oraz klasy 1-4 będą nadal pracować stacjonarnie.

Początek strony