Nie sądziłam, że kiedykolwiek przyjdzie mi czytać i pisać o książkach o wojnie w takich okolicznościach…

Na wszystkie słowa podziwu za to, czego dokonała w czasie wojny, odpowiadała zawsze z przepraszającym uśmiechem:- Ja tylko próbowałam żyć po ludzku… To przecież nic takiego. Każdy by tak zrobił. Trzeba podać rękę tonącemu. Nawet, jeśli nie umie się pływać, zawsze jakoś można pomóc.

Anna Czerwińska-Rydel „Listy w butelce”

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców dostępny jest TUTAJ.

Burmistrz Jelcza - Laskowic zarządzeniem z 25.01 br. określił terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (zerówek) oraz klas pierwszych w szkołach na terenie gminy.

Terminy rekrutacji:

24.02 - 09.03.2022 składanie wniosków wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami)

10.03 - 14.03 prace komisji rekrutacyjnej

15.03 opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16.03 - 18.03 potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do szkoły

22.03 opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

W przypadku wolnych miejsc nabór uzupełniający odbędzie się w okresie 30.05 - 14.06.2022.

Zarządzenie Burmistrza Jelcza - Laskowic w sprawie rekrutacji

Początek strony