Zgodnie z decyzją MEiN od poniedziałku 18.01 zajęcia dla uczniów klas I-III będą na powrót prowadzone w szkole - z uwzględnieniem (w miarę możliwości) wytycznych sanitarnych.

Nauczanie dla uczniów klas IV-VIII nadal będzie prowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Teams.

Więcej informacji o organizacji nauczania w szkole w klasach I - III w rozwinięciu.

Początek strony