7.06 na tablicach informacyjnych w szkole wywieszone zostaną listy zakwalifikowanych do zerówki i klasy pierwszej w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są złożyć w terminie od 7 do 11.06 (do godz. 15) tzw. oświadczenie woli. Druk oświadczenia do pobrania:

potwierdzenie zerówka

potwierdzenie klasa pierwsza

Od 24.05 do 28.05 br. można w ramach rekrutacji uzupełniającej składać do sekretariatu szkoły w godz. 7-15 wnioski o przyjęcie dziecka do zerówki lub klasy pierwszej. Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka oraz nr PESEL lub dowód osobisty dziecka, dowód tożsamości rodzica/opiekuna prawnego, wniosek (oraz załącznik), dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Na prośbę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty publikujemy jego list skierowany do dyrektorów i nauczycieli - TUTAJ.

W trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany pandemią, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z listą ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej z terenu województwa dolnośląskiego, które nieodpłatnie i bez konieczności posiadania skierowania udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Dzięki uzyskaniu szybkiej i ogólnodostępnej pomocy można zapobiec pogorszeniu zdrowia  pacjentów i uniknąć hospitalizacji, która jest trudnym doświadczeniem dla młodej osoby. Zaktualizowana lista ośrodków TUTAJ.
Początek strony