Zainteresowanych uzyskaniem pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego udostępniamy informację przekazaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach: CZYTAJ TUTAJ.

Od 1.09 nauczanie w szkole będzie odbywało się w trybie stacjonarnym. Nadal obowiązywać będą podstawowe środki ostrożności: dezynfekowanie rąk i częste ich mycie, noszenie maseczki podczas przebywania w budynku w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń. Praca szkoły będzie zorganizowana w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego: WYTYCZNE DLA SZKÓŁ.

Przekazujemy do informacji uczniów i rodziców list Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci od 12. roku życia (TUTAJ).

 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2021/22 dostępny jest TUTAJ. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas 1-8 zapewnia szkoła (oprócz religii).

Początek strony