Gratulujemy uczniom, którzy zakwalifikowali się do powiatowego etapu tegorocznej edycji konkursu Zdolny Ślązak:

język angielski - Wiktoria Migacz, Aleksandra Pietrowska, Mykola Pukas

język polski - Konrad Porzuczek

matematyka - Kamil Pęk, Michał Rycombel, Julia Stajszczyk

biologia - Aleksandra Pietrowska

geografia - Jakub Szachniewicz

fizyka - Konrad Porzuczek

Zgodnie z decyzją MEN od poniedziałku 9 listopada do 29 listopada zajęcia dla uczniów klas 1 - 8 będą odbywały się w formie zdalnej. Zajęcia w szkole będą prowadzone wyłącznie w oddziałach przedszkolnych (zerówkach). Opieka świetlicowa będzie zapewniona dla dzieci z zerówek oraz dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (należy zgłosić szkole potrzebę zorganizowania opieki).

Lekcje dla uczniów klas 4 - 8 odbywają się na dotychczasowych zasadach (głównie poprzez platformę Office 365 i aplikację Teams). Lekcje dla uczniów klas 1 - 3 również będą odbywały się poprzez Teams, dlatego rodzice zobowiązani są do zalogowania dziecka. Szczegóły opisane są w instrukcji na stronie szkoły. Dodatkowo informacje o lekcjach zamieszczane będą na stronie szkolnej www.psp3jl.pl w zakładce NAUCZANIE ZDALNE. Wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem zamieszczonym w dzienniku elektronicznym. W trosce o bezpieczeństwo i zasady higieny nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będą prowadzić około 50% zajęć w połączeniu na żywo.

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami odbywać się będą w szkole w czasie uzgodnionym przez nauczyciela z rodzicem, z zachowaniem dotychczasowego wymiaru godzin.

wolnelektury

Na podstronie biblioteki - tutaj - podajemy linki do miejsc, gdzie można przeczytać lub posłuchać lektur, które są omawiane na lekcjach języka polskiego. Zestaw na bieżąco będzie aktualizowany i uzupełniany o nowe pozycje.

 

 

 

 

Początek strony