Publikujemy ważny dla ósmoklasistów kalendarzyk z terminami naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022, przygotowany przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Oławie. Informujemy ponadto, że na każdej stronie internetowej szkół na terenie powiatu znajduje się komplet informacji w zakładce "Rekrutacja 2021/2022". KALENDARZ REKRUTACJI

Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia wspólnie z psycholog Beatą Liwowską przygotowało film w ramach cyklu poradników edukacyjnych adresowanych do rodziców. Motywem przewodnim jest rozwój dziecka.  
Zapraszamy rodziców (szczególnie młodszych dzieci) do obejrzenia filmu:  https://youtu.be/Eao2j4IoKPg
Wszystkie filmy przygotowane w ramach cyklu "CRL uczy rodziców" dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od poniedziałku 19.04 oddziały przedszkolne w szkole (zerówki) wracają do pracy stacjonarnej - na zasadach obowiązujących przed zawieszeniem zajęć w szkole. Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Drodzy zerówkowicze - czekamy na Was w szkole!

Początek strony