Zebrania informacyjne dla rodziców przyszłorocznych zerówek i klas pierwszych odbędą się na koniec sierpnia - przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (planowany termin: 29.08). Dokładne informacje będą zamieszczone na stronie szkoły.

W załączeniu publikujemy informację Burmistrza w sprawie organizacji półkolonii letnich oraz kartę kwalifikacyjną, którą po wypełnieniu złożyć można w sekretariacie szkoły. Wpłat tytułem opłaty za półkolonie (210 zł / tydzień) należy dokonywać na konto Gminy: Bank Spółdzielczy O/Jelcz - Laskowice - nr rachunku 66 95 85 0007 0020 0209 7563 0001. W dopisku: imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły, termin półkolonii.

Obecnie nabór został zakończony. Utworzono jedną grupę na turnus 11 - 15.07 i jedną na turnus 18 - 22.07. Dzieci niezakwalifikowane zostały wpisane na listę rezerwową. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pod nr 71-318-11-05.

Komunikat - półkolonie

Karta kwalifikacyjna

16541979982032.06 uczniowie "Trójki" spotkali się z niezwykłym gościem: Marcin Prus to wybitny polski siatkarz, mistrz świata juniorów z 1997 r., wielokrotny reprezentant Polski. Obecnie spotyka się z młodzieżą jako ambasador Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, pedagog i psycholog sportu. Jego szczere zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktu z młodzieżą i przekazywania jej pozytywnych, życiowych motywacji stanowiły wielką wartość i wspaniale wpisały się w realizację naszego programu wychowawczo - profilaktycznego. Mamy nadzieję, że zaowocują także większą aktywnością sportową uczniów w szkole i lokalnym środowisku. Współorganizatorem imprezy i sponsorem sportowych fantów był klub siatkarski Volley z Jelcza - Laskowic, reprezentowany przez prezesa Piotra Piechotę.

Decyzją Burmistrza w bieżącym roku szkolnym nie będzie przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca do zerówek i klas pierwszych. Rodzice chcący jeszcze zapisać dziecko do zerówki lub klasy pierwszej do PSP nr 3 na rok szkolny 2022/23 mogą zgłosić się do dyrektora szkoły, który może przyjąć dziecko w miarę posiadania wolnych miejsc w utworzonych oddziałach.

Początek strony