Zapraszamy Rodziców do udziału w zebraniach, które będą przez wychowawców przeprowadzone poprzez Teams. Rodzice logują się na kontach swoich dzieci. Organizatorami spotkań są wychowawcy.

czwartek 17.12 godz. 16.30 - klasy 1a, 1b, 1c, 2c,

czwartek 17.12 godz. 17.00 - klasy 2a, 2b, 3a, 3c, 3b

piątek 18.12 godz. 16.30 - klasy 4b, 4c, 5b, 6c, 7a, 7b, 7c

piątek 18.12 godz. 17.00 - klasy 4a, 5a, 6a, 6b, 6d, 8a, 8b

W związku ze zmianą przez MEN rozporządzeniem z 27 listopada 2020 r. terminu ferii zimowych na 3-17.01.2021, Rada Pedagogiczna podjęła 2.12 br. decyzję o następujących zmianach w organizacji roku szkolnego:

  • Wystawianie przewidywanych ocen za I półrocze do 16.12.2020.
  • Zebrania wychowawców z rodzicami (w formie zdalnej poprzez Teams): 17-18.12.2020.
  • Wystawienie ostatecznych ocen za I półrocze: 19.01.2021.
  • Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej 21.01.2021.
  • Rozpoczęcie II półrocza: 22.01.2021.
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć, wyznaczone na 4 i 5.01.2021, zostały anulowane z uwagi na przypadające w tym czasie ferie zimowe.
Początek strony