Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.02.2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka zdalna w klasach 4 - 8 zostaje przedłużona na okres od 01.03 do 14.03.2021 r.

Początek strony