Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nauczanie zdalne dla uczniów klas 4-8 zostało przedłużone na okres od 1.02 do 14.02. Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-szkol-od-1-lutego

Zgodnie z decyzją MEiN od poniedziałku 18.01 zajęcia dla uczniów klas I-III będą na powrót prowadzone w szkole - z uwzględnieniem (w miarę możliwości) wytycznych sanitarnych.

Nauczanie dla uczniów klas IV-VIII nadal będzie prowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Teams.

Więcej informacji o organizacji nauczania w szkole w klasach I - III w rozwinięciu.

Początek strony