Na podstawie rozporządzenia MEiN z 26.03 br. zajęcia stacjonarne w oddziałach przedszkolnych (zerówkach) zostają zawieszone na okres od 29.03 do 11.04. Nauczanie będzie prowadzone w sposób zdalny z wykorzystaniem poczty dziennika elektronicznego i innych sposobów komunikacji, ustalonych przez wychowawcę oddziału. Rodzice dzieci przedszkolnych, spełniający kryteria § 2 ust. 4 oraz rodzice uczniów spełniający kryteria § 5 mogą wnioskować do dyrektora szkoły o zorganizowanie opieki i zajęć w szkole. Pełna treść rozporządzenia - TUTAJ.

Początek strony