Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od wtorku 4.05 uczniowie klas 1 - 3 uczą się w trybie stacjonarnym. Zajęcia prowadzone są według planu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym. Obowiązują określone wcześniej zasady bezpieczeństwa sanitarnego. W pierwszym tygodniu nie odbędą się zajęcia WF na Pływalni Miejskiej (będą realizowane od 10 maja).

Uczniowie klas 4 - 8 do 14.05 uczą się tak, jak dotychczas - z wykorzystaniem Teams. Od 17.05 będą uczestniczyli częściowo w zajęciach prowadzonych w szkole (tryb hybrydowy). Od 31.05 wszyscy uczniowie będą się już uczyć w trybie stacjonarnym.

Początek strony