Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w wydarzeniu

Dzień Niebieskiej Planety

 

Obraz3

W związku ze wznowieniem pracy asystenta kulturowego Natalii Baluk w naszej szkole, informujemy o godzinach dyżurów w szkole:

Budynek na Hirszfelda:

Wtorek 8.30 – 14.00

Środa 8.30 – 11.15

Budynek na Prusa:

Środa 11.25 – 14.10

Czwartek 8.30 – 14.00

У зв’язку з відновленням роботи культурного помічника Наталії Балюк у нашій школі, повідомляємо про години чергування в школі:

Будинок на Хіршфельда:

Вівторок 8.30 – 14.00

Середа 8.30 – 11.15

Будинок на Пруса:

Середа 11.25 – 14.10

Четверг 8.30 – 14.00

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN ani dyrektor szkoły, ani Rada Rodziców nie mogą zawierać umów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dobrowolne i zależy od decyzji rodzica / opiekuna. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Rady Rodziców, obecnymi na ostatnim spotkaniu, udostępniamy zainteresowanym nadesłane oferty ubezpieczniowe i linki, które umożliwiają zawarcie ubezpieczenia przez Internet.

Początek strony