Przypominamy, że 2.05 jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów. Ewentualną konieczność zapewnienia dziecku w tym dniu opieki należy zgłosić do 29.04 wychowawcy lub do sekretariatu szkoły.

Увага! Згідно з законодавством Польщі та рішенням педагогічної ради нашої школи, 2 і 3 травня є вихідними днями від навчання. 
Діти повертаються до школи 4 травня 2022 року. Адміністрація школи.
Początek strony