Na podstawie rozporządzenia MEiN z 18 marca 2021 r. w okresie od 22.03 do 11.04 uczniowie klas 1-8 będą odbywali naukę w trybie zdalnym. Zajęcia w PSP nr 3 będą prowadzone według planu lekcji w dzienniku elektronicznym - poprzez platformę Teams. Oddziały wychowania przedszkolnego (zerówki) będą odbywały zajęcia stacjonarnie w szkole. KOMUNIKAT MEiN

Od 17 do 19 marca ósmoklasiści zmierzą się w szkole z arkuszami egzaminacyjnymi, przygotowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną. Próba będzie przebiegała w warunkach zbliżonych do właściwego egzaminu, który odbędzie się na koniec maja, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyniki pokażą, nad czym trzeba jeszcze popracować. Ósmoklasiści: życzymy Wam powodzenia i satysfakcji z dotychczas wykonanej pracy!

Składanie przez rodziców / prawnych opiekunów pisemnych oświadczeń woli w sprawie przyjęcia dziecka do zerówki lub klasy pierwszej odbywa się w dniach od 15.03 do 19.03 do godz. 15.00.

Oświadczenie woli - zerówka

Oświadczenie woli - klasa pierwsza

Początek strony