Na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty opublikowana została informacja o terminach postępowania rekrutacyjnego przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Informuję, że Starosta Oławski zaprasza zainteresowanych rodziców na spotkanie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty Romanem Kowalczykiem, które odbędzie się 21.01 br. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego w Oławie przy ul. Iwaszkiewicza 9a. Tematem będą zasady naboru na rok szkolny 2019/20 do szkół ponadgimnazjanych oraz przedstawienie oferty edukacyjnej przez dyrektorów szkół powiatu oławskiego.

Początek strony