Przypominamy ósmoklasistom, że informacje w sprawie zasad i terminów rekrutacji do szkół znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/.

UWAGA: w związku ze zmianą przez MEN terminu zakończenia zajęć dydaktycznych, Dolnośląski Kurator Oświaty wydał zarządzenie, że świadectwa i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty można składać w wybranych szkołach od 19 do 25.06.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydane wraz ze świadectwami ukończenia szkoły 19.06. Uczniowie otrzymają również poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów. Od godziny 10.00 14.06  uczniowie klas ósmych będą mogli zapoznać się z wynikami egzaminu po zalogowaniu się na stronie https://www.wyniki.edu.pl za pomocą loginów i haseł, które można pobrać u wychowawców.

10.06 odbyła się wycieczka ufundowana jako nagroda za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i 100% frekwencji. Wzięło w niej udział 45 uczniów klas 4-8. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, jako inicjatorowi tego przedsięwzięcia oraz sponsorom: Menesa Sp. z o.o., Stelweld Sp. z o.o., Ronal Polska Sp. z o.o., Jelcz Sp. z o.o., Dyka Sp. z o.o.

Początek strony