Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość. Oddziały przedszkolne (zerówki), jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Informacja na ten temat została opublikowana na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

Z powodu problemów z dostępnością do dziennika elektronicznego zapraszamy do korzystania z zakładki NAUCZANIE ZDALNE (lewe menu). Nauczyciele będą w niej zamieszczać na bieżąco tematy zajęć i materiały. Mamy nadzieję, że usprawni to komunikację. Poniżej znajduje się zakładka ZAJĘCIA INNE - ZDALNIE, zawierająca materiały dla uczetników kół przedmiotowych (zajęć rozwijających kreatywność), zajęć korekcyjno - kompensacyjnych itp.

 

Początek strony