We wtorek 24.09 ukonstytuował się nowy skład Rady Rodziców i zostało wybrane jej Prezydium. Przewodniczącym Rady został Jacek Hełka, zastępcami - Ewa Dolińska i Małgorzata Jakubiszyn, sekretarzem Dariusz Wrona, członkami Prezydium - Renata Roter i Honorata Kołodziej. Informację o pełnym składzie Rady Rodziców znaleźć można w zakładce "O szkole".

Dziękując raz jeszcze dotychczasowej Radzie za działalność na rzecz szkoły, życzymy nowemu składowi wspaniałych pomysłów i nieustającego zapału w ich realizacji dla dobra "Trójki".

Początek strony