Rekrutacja do zerówek i klas pierwszych na rok szkolny 2021/22 trwa od 22.02 do 5.03 br. Zarządzenie Burmistrza wraz z terminarzem rekrutacji, informacją o kryteriach i wymaganych dokumentach - TUTAJ.

Do oddziału przedszkolnego (zerówki) przyjmowane będą dzieci z rocznika 2015 (sześciolatki) zamieszkałe na terenie miasta i gminy. W przypadku wolnych miejsc - również pięciolatki. Do klasy pierwszej przyjmowane będą dzieci z rocznika 2014, zamieszkałe w obwodzie szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjmowane w miarę wolnych miejsc - w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się pod koniec maja.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami i druki zgłoszenia dziecka można składać w sekretariatach szkoły w budynkach przy ul. Prusa 2 (godz. 7-15, w czwartek 8-16) oraz Hirszfelda 92 (godz. 7-15, wtorek 8-16). Należy posiadać do okazania: akt urodzenia dziecka, dokument z numerem PESEL, dowód tożsamości rodzica / prawnego opiekuna.

DOKUMENTY DO POBRANIA - W ROZWINIĘCIU.

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego pdf

Oświadczenie o wielodzietności / samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku

Zgłoszenie do klasy pierwszej (rejon)

Zgłoszenie do klasy pierwszej (rejon) pdf

Uchwała Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 31.03.2017 w sprawie kryteriów rekrutacji

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego (zerówki)

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

 

 

Początek strony