DSCN3612

Biblioteka szkolna wraz z Klubem Stonoga ogłasza konkurs na najpiękniejszą maskę karnawałową!

Szczegóły konkursu na stronie biblioteki - tutaj.

 

.

DIY Book Spine BookmarksBiblioteka szkolna zaprasza do udziału w nowej zabawie czytelniczej. Każdy może wziąć w niej udział! Zapraszamy nauczycieli i uczniów, dorosłych i dzieci, rodziców, babcie, dziadków, słowem każdego, kto z naszej biblioteki korzysta i do niej zagląda.

Chcemy wspólnie się bawić, tworzyć i uczyć szacunku do książek. Jak?

O szczegółach zabawy możecie przeczytać na stronie biblioteki - tutaj, lub dowiedzieć się bezpośrednio w bibliotece u pań bibliotekarek.

 

13.01 dyrektor Piotr Pilawa i przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Mazur przekazali na ręce dyrektora "Faurecii Wałbrzych S.A." oddział w Jelczu - Laskowicach - Artura Plewniaka - okolicznościowy dyplom podziękowania za wsparcie, jakiego firma udzieliła szkole: odpowiadając na apel rodziców "Faurecia" przekazała na potrzeby szkoły 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów - do celów dydaktycznych.

"Faurecia S.A." podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, kierując się szlachetnymi pobudkami i chęciaą wspierania rozwoju kultury, sportu i edukacji. Od lat konsekwentnie wspieramy działalność organizacji charytatywnych i proedukacyjnych. Priorytetowo traktujemy inicjatywy na rzecz społecznosci lokalnych oraz potrzeby ludzi w trudnych sytuacjach życiowych. Reagujemy zawsze pozytywnie na lokalne inicjatywy i prośby oraz bierzemy w nich aktywny udział, wspieramy, finansujemy i zawsze służymy pomocą. Cieszymy się, że możemy również wspierać miejscowe szkoły i organizacje sportowe" - czytamy w przekazanym na tę okoliczność piśmie.

Dziękujemy w imieniu szkolnej społeczności "Trójki". Przekazany dar postaramy się wykorzystać jak najlepiej - dla dobra naszych uczniów.

W bieżącym roku szkolnym realizowany jest w "Trójce" program „Przyjaciele Zippiego”. To międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym.

Zajęcia prowadzi szkolny psycholog - mgr Sandra Dobrowolska, która zdobyła certyfikat inicjatorów programu.

Początek strony