Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc
i pocieszenie w przeciwnościach.

Marcus Tullius Cicero

 

cztery pory zakładek jesień3 

Jesień zmienia tylko tyle, że do książki i kubka z ciepłą herbatą,
trzeba dodać jeszcze kocyk.

 

Uczniowie szkół podstawowych otrzymują darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Materiały kupuje szkoła z dotacji, którą otrzymuje  z budżetu państwa. Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń należy do nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Zakupione podręczniki służą w szkole kolejnym trzem rocznikom uczniów.

Wypożyczone podręczniki należy obłożyć i podpisać.

Podręczniki stanowią własność szkoły i są wypożyczane uczniom na dany rok szkolny. Po jego zakończeniu uczeń ma obowiązek zwrócić książki do biblioteki szkolnej. Ćwiczenia przechodzą na własność ucznia, nie należy ich oddawać.

Jeżeli dziecko uszkodzi lub nie odda podręczników, szkoła może zażądać od jego rodziców odkupienia i zwrotu takich samych podręczników. 

Dziennik elektroniczny

Katalog elektroniczny biblioteki szkolnej

 

indeks

 

Tu się czyta... blog biblioteki szkolnej

park z chlopiec aka ksiazkaa

Wolne lektury

wolnelektury

Cała Polska Czyta Dzieciom

olbinica

Bibliosercem z Ukrainą

ksiazkiukr

Początek strony