Przedstawiamy wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (zerówek) oraz klas pierwszych w PSP nr 3 na rok szkolny 2022/23:

wyniki rekrutacji - zerówka

wyniki rekrutacji - klasa pierwsza

Poniżej wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (zerówek) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Prusa w Jelczu - Laskowicach:

lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania przez dziecko do jednostki w terminie do 18.03 godz. 15.00.

W tym roku rekrutacja dzieci do zerówek oraz klas pierwszych będzie odbywała się w sposób elektroniczny - z wykorzystaniem platformy, na której rodzice będą logować się i składać wnioski. Platforma będzie udostępniona 24.02 br. O przyjęciu dziecka nie będzie decydować kolejność złożenia wniosku, lecz punkty rekrutacyjne.

Do klas pierwszych podczas bieżącej rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie dzieci z obwodu. Dzieci spoza obwodu przyjmowane będą na wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole (zerówek): http://jelczlaskowice.przedszkola.vnabor.pl/

Rekrutacja do klas pierwszych: http://jelczlaskowice.podstawowe.vnabor.pl/

INFORMACJA BURMISTRZA O NABORZE - TUTAJ.

Początek strony