Przedstawiamy wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (zerówek) oraz klas pierwszych w PSP nr 3 na rok szkolny 2022/23:

wyniki rekrutacji - zerówka

wyniki rekrutacji - klasa pierwsza

Poniżej wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (zerówek) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Prusa w Jelczu - Laskowicach:

lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania przez dziecko do jednostki w terminie do 18.03 godz. 15.00.

W tym roku rekrutacja dzieci do zerówek oraz klas pierwszych będzie odbywała się w sposób elektroniczny - z wykorzystaniem platformy, na której rodzice będą logować się i składać wnioski. Platforma będzie udostępniona 24.02 br. O przyjęciu dziecka nie będzie decydować kolejność złożenia wniosku, lecz punkty rekrutacyjne.

Do klas pierwszych podczas bieżącej rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie dzieci z obwodu. Dzieci spoza obwodu przyjmowane będą na wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole (zerówek): http://jelczlaskowice.przedszkola.vnabor.pl/

Rekrutacja do klas pierwszych: http://jelczlaskowice.podstawowe.vnabor.pl/

INFORMACJA BURMISTRZA O NABORZE - TUTAJ.

W 2014 roku do naszej szkoły został przyjęty pierwszy chłopiec z Ukrainy, Ivan, który wraz z rodzicami musiał opuścić swój rodzinny Mariupol, na który spadały rosyjskie bomby. Dzisiaj wraz z polskimi rówieśnikami uczy się w "Trójce" ponad osiemdziesięcioro dzieci ukraińskich. Drodzy Uczniowie ukraińscy, drodzy Rodzice: razem z Wami i Waszymi rodzinami głęboko przeżywamy dramat wojny, która wybuchła w Waszej ojczyźnie.

Nie pozostajemy obojętni, chcemy Was wspierać i okazywać naszą solidarność tak, jak potrafimy i możemy!

Link do zbiórki prowadzonej przez współpracującą ze szkołą Fundację Ukraina: https://www.facebook.com/113499595846098/posts/1223178508211529/?sfnsn=mo

Piotr Pilawa

dyrektor PSP nr 3 w Jelczu - Laskowicach

 

Początek strony