Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci zapisanych do zerówek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 odbędzie się w poniedziałek 29.08 o godzinie 17.00 w budynku szkoły przy ul. Hirszfelda 92, gdzie oddziały 0a (I zmiana) i 0b (II zmiana) będą funkcjonować w roku szkolnym 2022/23.

Aktualny zestaw podręczników znajduje się w zakładce DOKUMENTY. Podręczniki i niezbędne ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych zapewnia szkoła. Rodzice zaopatrują dzieci w podręczniki do religii.

Informacji na temat materiałów edukacyjnych dla dzieci z zerówek udzielą wychowawcy tych oddziałów na zebraniu zaplanowanym na koniec sierpnia.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Więcej informacji - TUTAJ.

WNIOSEK O WYDANIE mLegitymacji

 

Ogłoszenie wyników egzaminów ósmoklasisty odbędzie się 1.07.2022 r. Uczniowie będą mogli sprawdzić wyniki za pomocą loginów i haseł dostępu otrzymanych w szkole. Zaświadczenia o wynikach będą wydawane w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Prusa od 8.07. Od 12.07 zaświadczenia o wynikach można odbierać w sekretariacie w budynku przy ul. Hirszfelda.

Początek strony