Rada Rodziców PSP nr 3 zwraca się do rodziców z prośbą o wsparcie poprzez wpłatę dobrowolnej darowizny w wysokości 50 zł. Zebrane środki zostaną przeznaczone w całości na wsparcie działalności szkoły poprzez zakupienie nagród dla uczniów, pomocy dydaktycznych oraz organizację zaplanowanych przedsięwzięć na rzecz dzieci (m. in. z okazji Dnia Dziecka). Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców: 86 9585 0007 0020 0200 0135 0001 Bank Spółdzielczy w Oławie oddział Jelcz - Laskowice.

 

IMG 6407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod takim hasłem w piątek, 3 marca odbyło się tegoroczne pasowanie na czytelnika uczniów klasy Ia. Po pólrocznym doskonaleniu nauki czytania, poznawania zasad zachowania się w bibliotece oraz wspólnego czytania, mali czytelnicy uroczyście zostali włączeni do grona użytkowników biblioteki szkolnej. Teraz mogą już samodzielnie przychodzić do biblioteki, wypożyczać książki, czytać i rozwijać skrzydła!

Początek strony