W czwartek 23.09 wybrane zostały nowe Prezydium Rady Rodziców. Przewodniczącym został Łukasz Rostalski, zastępcami: Marta Kłapkowska i Agnieszka Górska, sekretarzem Marta Naryńska, skarbnikiem Agnieszka Koprowska, członkiem Prezydium Joanna Janowska. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców ze wszystkich oddziałów.

Bardzo dziękujemy byłemu Przewodniczącemu Jackowi Hełce i wszystkim członkom zeszłorocznej Rady Rodziców za pracę wykonaną na rzecz szkoły.

Początek strony