Od 1.09 nauczanie w szkole będzie odbywało się w trybie stacjonarnym. Nadal obowiązywać będą podstawowe środki ostrożności: dezynfekowanie rąk i częste ich mycie, noszenie maseczki podczas przebywania w budynku w przestrzeni wspólnej, zachowywanie dystansu społecznego, dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń. Praca szkoły będzie zorganizowana w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego: WYTYCZNE DLA SZKÓŁ.

Początek strony