W imieniu własnym i całego grona nauczycielskiego dziękuję Wam, Drodzy Uczniowie i Rodzice, za wszelkie życzenia i wyrazy życzliwości, którymi nas obdarowaliście na koniec roku szkolnego.

Jednocześnie życzę całej naszej szkolnej społeczności - Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom - spełnienia wakacyjnych planów oraz radosnego i bezpiecznego odpoczynku!

Piotr Pilawa

dyrektor "Trójki"

Początek strony