Publikujemy ważny dla ósmoklasistów kalendarzyk z terminami naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022, przygotowany przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Oławie. Informujemy ponadto, że na każdej stronie internetowej szkół na terenie powiatu znajduje się komplet informacji w zakładce "Rekrutacja 2021/2022". KALENDARZ REKRUTACJI

Początek strony