Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od poniedziałku 19.04 oddziały przedszkolne w szkole (zerówki) wracają do pracy stacjonarnej - na zasadach obowiązujących przed zawieszeniem zajęć w szkole. Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Drodzy zerówkowicze - czekamy na Was w szkole!

Początek strony