OCIEPLENIE KLIMATU A CZĘSTE ANOMALIE POGODOWEZmiany temperatury

Jeszcze niedawno różnice temperatur w odstępie tygodnia wynosiły ok. kilkunastu stopni. Teraz mamy już wiosnę, a pogodę raczej jesienną. Skąd tak duże różnice? Czy anomalie pogodowe będą coraz częstsze? I jaki to wszystko ma związek z globalnym ociepleniem? 

 

CORAZ POWSZECHNIEJSZE ANOMALIE

Według naukowców, ze względu na ocieplenie klimatu, czekają nas coraz częstsze duże wahania temperatury i inne anomalie pogodowe. Co to są anomalie pogodowe? W nauce „anomalia” oznacza odchylenie od wartości średniej czy typowej.Anomalie pogodowe są więc nietypowymi dla danej pory roku czy terenu, na którym występują, zjawiskami pogodowymi. Takimi anomaliami są na przykład gwałtowne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i gradu czytrąby powietrzne.

 

POWODZIE

Intensywne opady i inne ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz powszechniejsze. Może to prowadzić do powodzi, pogorszenia jakości wody lub zmniejszenia zasobów wodnych w niektórych regionach. W Europie Północnej klimat staje się coraz bardziej wilgotny, a zimą wzrasta ryzyko wystąpienia powodzi. Powodzie takie jak ta, która w lipcu 1997 roku nawiedziła Wrocław, staną się w pewnym momencie normalnym zjawiskiem. Deszcze latem, kiedy już się pojawią, będą intensywniejsze i będą grozić podtopieniami.

 

SKUTKI FAL UPAŁÓW

W ostatnich dekadach w Polsce, jak i w całej Europie, częstość występowania fal upałów wzrasta. Można założyć, że w związku z globalnymi zmianami klimatu, liczba i intensywność fal upałów, a także liczba zgonów przez nie powodowanych, może również znacząco wzrosnąć. Przykładem może być sytuacja z roku 2003, kiedy zarówno zachodnia jak i południowa Europa dotknięte były rekordową falą upałów. Według różnych szacunków w jej wyniku zmarło wtedy od 35 do 70 tysięcy ludzi, zaobserwowano też 24% wzrost umieralności osób w wieku 74 lat i więcej. Przeprowadzone analizy wskazują, że najbardziej podatne na wysoką temperaturę powietrza są osoby starsze.

 

ZJAWISKA TYPU HURAGANOWEGO I SILNE WICHURY

Kiedy ogrzeje się powierzchnia Atlantyku, zimą może dochodzić do większych kontrastów temperatury między ciepłym powietrzem znad oceanu, a zimnymi masami powietrza kontynentalnego. Będzie to sprzyjać powstawaniu silnych ośrodków wyżowych i niżowych we wschodniej Europie, a im większa różnica ciśnienia, tym przepływy strumieni powietrza będą silniejsze, czego efektem może być powstawanie częstszych zimowych zjawisk typu huraganowego. Bardzo silne wichury zrywają linie elektryczne, dachy z domów i łamią drzewa, które zagrażają ludziom, a zwalając się na drogi, utrudniają ruch pojazdów.

 

PROBLEMY W ROLNICTWIE

Zmiany temperatur i opadów spowodują problemy rolnictwa z utrzymaniem upraw. Poważnie ucierpią m.in. plony roślin zimnolubnych. Uprawy ziemniaków mogą się zmniejszyć nawet o 30-80%, co może oznaczać, że będziemy musieli zmienić naszą dietę.Ocieplenie klimatu może poważnie zagrozić zasobom wodnym naszego kraju. Jego efektem może być brak wody pitnej i wody potrzebnej dla rolnictwa. Wzrost średniej rocznej temperatury spowoduje również pogorszenie jakości wody oraz intensyfikację procesów eutrofizacji (tzw. przeżyźnienia wody).

 

PRZYMROZKI

Niebezpieczne są także szkody spowodowane przez przymrozki, zwłaszcza późne. W ciągu 55 lat, w Beskidzie Śląskim zanotowano około 30 ekstremalnych epizodów pogodowych, z których co najmniej 12 odegrało istotną rolę w obniżeniu stanu zdrowotnego drzew, a w konsekwencji – wpływu na destabilizację drzewostanów świerkowych. 

Konsekwencje takich anomalii pogodowych są, jak widać, bardzo poważne. Niestety globalne ocieplenie przyczynia się do coraz częstszego występowania tego typu zjawisk.

Źródła: https://uni.wroc.pl/co-z-ta-pogoda-nasz-klimatolog-wyjasnia/

Autorka: Aleksandra Pietrowska

Początek strony