Informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN ani dyrektor szkoły, ani Rada Rodziców nie mogą zawierać umów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dobrowolne i zależy od decyzji rodzica / opiekuna. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Rady Rodziców, obecnymi na ostatnim spotkaniu, udostępniamy zainteresowanym nadesłane oferty ubezpieczniowe i linki, które umożliwiają zawarcie ubezpieczenia przez Internet.

eduplus

suprabrokers

aviva

axa

https://www.centrumpolis.pl/Sklep/SzkolnePrS?KodPromocji=K42995

https://nnw24.pl/

Początek strony