Oddziały przedszkolne (zerówki):

17 września (wtorek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

18 września (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

5 listopada (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

6 listopada (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

11 grudnia (środa) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

12 grudnia (czwartek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

28 stycznia (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

29 stycznia (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

17 marca (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

18 marca (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

13 maja (środa) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

14 maja (czwartek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

Klasy I – III:

17 września (wtorek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

18 września (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

5 listopada (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

6 listopada (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

11 grudnia (środa) godz. 16.30 Prusa (zebranie + konsultacje)

12 grudnia (czwartek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

28 stycznia (wtorek) godz. 16.30 Prusa (zebranie)

29 stycznia (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie)

17 marca (wtorek) godz. 16.30 Prusa (konsultacje)

18 marca (środa) godz. 16.30 Hirszfelda (konsultacje)

13 maja (środa) godz. 16.30 Prusa (zebranie +konsultacje)

14 maja (czwartek) godz. 16.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

 

Klasy IV – VIII

17 września (wtorek) godz. 17.30 Prusa (zebranie)

18 września (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie)

5 listopada (wtorek) godz. 17.30 Prusa (konsultacje)

6 listopada (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (konsultacje)

11 grudnia (środa) godz. 17.30 Prusa (zebranie + konsultacje)

12 grudnia (czwartek) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

28 stycznia (wtorek) godz. 17.30 Prusa (zebranie)

29 stycznia (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie)

17 marca (wtorek) godz. 17.30 Prusa (konsultacje)

18 marca (środa) godz. 17.30 Hirszfelda (konsultacje)

13 maja (środa) godz. 17.30 Prusa (zebranie +konsultacje)

14 maja (czwartek) godz. 17.30 Hirszfelda (zebranie + konsultacje)

Początek strony