Zapraszamy uczniów klas ósmych (lub ich rodziców) po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu od środy 3 lipca od godz. 8.30. Zaświadczenia będą wydawane w sekretariacie szkoły przy ul. Prusa 2. Jednocześnie przypominamy rodzicom uczniów, że istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej na zasadach opisanych w procedurach (informacja dyrektora CKE o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty str. 56-59 oraz załącznik 16a). Więcej informacji - https://oke.wroc.pl/aktualnosci/eo-informacja/

Początek strony