podreczniki 4
W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego przedstawiam planowany termin zwrotu podręczników do biblioteki w budynku przy ul. Prusa:

czwartek 13 czerwca – kl. VIIIa
piątek 14 czerwca kl. VIIIb


poniedziałek 17 czerwca VIIa, VIIb,
wtorek 18 czerwca VIIc, VIa, Va
środa 19 czerwca kl. IVa, IIa
Proszę przygotować komplet wypożyczonych podręczników. Wymazać wszystkie zaznaczenia i notatki, wyjąć ciała obce – notatki, ściągawki, listy, dokumenty itd.
Uprzejmie proszę o respektowanie proponowanego harmonogramu - pracy jest dużo, ale możemy to zrobić szybko i sprawnie. Proszę o niezostawianie rozliczenia z biblioteką na ostatni dzień szkoły.
Małgorzata Maciejko

Początek strony