image01917 kwietnia 2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł. odbył się XXIV Gminny Konkurs Recytatorski klas I – III . Wzięło w nim udział 31 uczniów ze wszystkich sześciu szkół podstawowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Jury oceniało m.in. dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny prezentowanych wierszy. W wyniku obrad komisja wyróżniła 12 uczestników, wśród nich znalazł się nasz uczeń z klasy IIb Paweł Kaszewski. Pozostali uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

 

 

 

 

 

 image001_image002_image003

Początek strony