Rozpoczęcie roku szkolnego: 04.09.2023

I półrocze: 04.09.2023 - 10.01.2024

II półrocze: 11.01.2024 - 21.06.2024

Wystawianie przewidywanych ocen za I półrocze: do 08.12.2023  (ostatecznych do 08.01.2024)

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2023  - 31.12.2023

Klasyfikacja śródroczna: 10.01.2024

Ferie zimowe: 15.01 – 28.01.2024

Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03 – 02.04.2024

Egzaminy klas ósmych: 14.05 - 16.05.2024

Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen rocznych: do 10.05.2024 (ostatecznych do 12.06.2024)

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji: 13.06.2024

Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2024

Ferie letnie: 22.06 - 31.08.2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów klas I - VIII, ustalone przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski:

2-3.11.2023

2.05.2024

13-16.05.2024

31.05.2024

Początek strony