Rozpoczęcie roku szkolnego: 1.09.2022

I półrocze: 1.09.2022 - 18.01.2023

II półrocze: 19.01.2023 - 23.06.2023

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2022  - 31.12.2022

Wystawianie przewidywanych ocen za I półrocze: do 12.12.2022  (ostatecznych do 16.01.2023)

Klasyfikacja śródroczna: 18.01.2023

Ferie zimowe: 13.02 – 26.02.2023

Wiosenna przerwa świąteczna: 6.04 – 11.04.2023

Egzaminy klas ósmych: 23.05 - 25.05.2023

Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen rocznych: do 12.05.2023 (ostatecznych do 13.06.2023)

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji: 15.06.2023

Zakończenie roku szkolnego: 23.06.2023

Ferie letnie: 24.06 - 31.08.2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów klas I - VIII: 31.10.2022, 2.05.2023, 22, 23, 24, 25.05.2023, 9.06.2023 (szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze po zgłoszeniu przez rodziców takiej potrzeby).

Początek strony