Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych: 1.09.2021

I półrocze: 1.09.2021 - 27.01.2022

II półrocze: 28.01.2022  - 24.06.2022

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2021  - 31.12.2021

Wystawianie przewidywanych ocen za I półrocze: do 13.12.2021  (ostatecznych do 24.01.2022)

Klasyfikacja śródroczna: 27.01.2022

Ferie zimowe: 31.01 – 13.02.2022

Wiosenna przerwa świąteczna: 14.04 – 19.04.2022

Egzaminy klas ósmych: 24, 25, 26.05.2022

Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen rocznych: do 9.05.2022 (ostatecznych do 13.06.2022)

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji: 15.06.2022

Zakończenie roku szkolnego: 24.06.2022

Ferie letnie: 25.06.2022 - 31.08.2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dla uczniów klas 1-8: 12.11.2021, 7.01.2022, 2.05.2022, 23.05.2022, 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022, 17.06.2022 (po rozpoznaniu potrzeb szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze).

Początek strony