Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych: 1.09.2020

I półrocze: 1.09.2020 - 21.01.2021 

II półrocze: 22.01.2021  - 25.06.2021

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020  - 31.12.2020

Wystawianie przewidywanych ocen za I półrocze: do 16.12.2020  (ostatecznych do 19.01.2021)

Klasyfikacja śródroczna: 21.01.2021

Ferie zimowe: 4.01 – 17.01.2021

Wiosenna przerwa świąteczna: 1.04 – 6.04.2021

Egzaminy klas ósmych: 25, 26, 27.05.2021

Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen rocznych: do 14.05.2021 (ostatecznych do 14.06.2021)

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji: 17.06.2021

Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021

Ferie letnie: 26.06.2021 - 31.08.2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dla uczniów klas 1-8: 2.11; 24, 25, 26, 27.05.2021; 4.06.2021 (po rozpoznaniu potrzeb szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze).

Początek strony