Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jelczu-Laskowicach

Rok szkolny 2020/2021

0A – Łukasz Rostalski - zastępca

0B – Marta Tomasik

IA – Marta Czechowska - członek prezydium

IB - Dorota Kula

IC - Renata Roter - członek prezydium

IIA – Ewelina Pasierbowicz

IIB – Rafał Ptaszkowski

IIC - Anna Potrzebowska

IIIA – Karolina Kaczmarek

IIIB – Wioletta Żymańczyk

IIIC - Agnieszka Kłosowska

IVA – Marta Kłapkowska - skarbnik

IVB – Jacek Hełka - przewodniczący

IVC - Krystian Mularczyk - zastępca

VA – Anna Kulak

VB – Joanna Janowska

VIA – Barbara Sobieska

VIB – Yrena Viakhk

VIC - Joanna Popławska

VID - Agnieszka Kłapkowska

VIIA - Agnieszka Górska

VIIC - Agnieszka Gierczak

VIIB - Piotr Skrętkowicz

VIIIA - Anna Bogusz

VIIIB - Małgorzata Stajszczyk

Konto Rady Rodziców

Numer konta: 86 9585 0007 0020 0200 0135 0001

Bank Spółdzielczy w Oławie oddział Jelcz - Laskowice

Początek strony