Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jelczu-Laskowicach

w roku szkolnym 2021/2022

0A –Elżbieta Cisło

0B – Marta Naryńska -Sekretarz

0C - Paulina Andrzejczak

IA – Łukasz Rostalski - Przewodniczący

IB - Edyta Sobczyk

IIA – Marta Kłapkowska

IIB – Dorota Kula

IIC - Waldemar Szajda

IIIA – Agata Gawek

IIIB – Rafał Ptaszkowski

IIIC - Anna Potrzebowska

IVA – Barbara Tracz

IVB – Paweł Siembab

IVC - Volodymyr Krushlinskyi

VA – Marta Kłapkowska - Zastępca

VB – Marcin Nosek

Vc - Ilona Staruszkiewicz

VIA – Justyna Paszkowska

VIB – Joanna Janowska - Członek

VIIA - Agnieszka Koprowska - Skarbnik

VIIB - Justyna Gadżała

VIIC - Joanna Popławska

VIID - Danuta Rygiel

VIIIA - Agnieszka Górska

VIIIB - Stanisław Przybylski

VIIIC - Agnieszka Zaręba

Konto Rady Rodziców

Numer konta: 86 9585 0007 0020 0200 0135 0001

Bank Spółdzielczy w Oławie oddział Jelcz - Laskowice

Początek strony