Bez nazwyWygrana w konkursach organizowanych przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny Legnickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej uprawnia do zamieszczenia informacji na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, ponieważ konkursy te są konkursami międzypowiatowymi.
Zachęcam do uczestnictwa! p. Ewelina Rembisz-Drwięga

Początek strony