Ogłoszenie wyników egzaminów ósmoklasisty odbędzie się 1.07.2022 r. Uczniowie będą mogli sprawdzić wyniki za pomocą loginów i haseł dostępu otrzymanych w szkole. Zaświadczenia o wynikach będą wydawane w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Prusa od 8.07. Od 12.07 zaświadczenia o wynikach można odbierać w sekretariacie w budynku przy ul. Hirszfelda.

Początek strony