16541979982032.06 uczniowie "Trójki" spotkali się z niezwykłym gościem: Marcin Prus to wybitny polski siatkarz, mistrz świata juniorów z 1997 r., wielokrotny reprezentant Polski. Obecnie spotyka się z młodzieżą jako ambasador Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, pedagog i psycholog sportu. Jego szczere zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktu z młodzieżą i przekazywania jej pozytywnych, życiowych motywacji stanowiły wielką wartość i wspaniale wpisały się w realizację naszego programu wychowawczo - profilaktycznego. Mamy nadzieję, że zaowocują także większą aktywnością sportową uczniów w szkole i lokalnym środowisku. Współorganizatorem imprezy i sponsorem sportowych fantów był klub siatkarski Volley z Jelcza - Laskowic, reprezentowany przez prezesa Piotra Piechotę.

 1654197998062

Początek strony