Decyzją Burmistrza w bieżącym roku szkolnym nie będzie przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca do zerówek i klas pierwszych. Rodzice chcący jeszcze zapisać dziecko do zerówki lub klasy pierwszej do PSP nr 3 na rok szkolny 2022/23 mogą zgłosić się do dyrektora szkoły, który może przyjąć dziecko w miarę posiadania wolnych miejsc w utworzonych oddziałach.

Początek strony