W załączeniu publikujemy informację Burmistrza w sprawie organizacji półkolonii letnich oraz kartę kwalifikacyjną, którą po wypełnieniu złożyć można w sekretariacie szkoły. Wpłat tytułem opłaty za półkolonie (210 zł / tydzień) należy dokonywać na konto Gminy: Bank Spółdzielczy O/Jelcz - Laskowice - nr rachunku 66 95 85 0007 0020 0209 7563 0001. W dopisku: imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły, termin półkolonii.

Obecnie nabór został zakończony. Utworzono jedną grupę na turnus 11 - 15.07 i jedną na turnus 18 - 22.07. Dzieci niezakwalifikowane zostały wpisane na listę rezerwową. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pod nr 71-318-11-05.

Komunikat - półkolonie

Karta kwalifikacyjna

Początek strony