24.01.2020 wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Jelcza - Laskowic w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych. Zawiera informację o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami będzie można składać od 17.02 do 28.02.2020 r. w sekretariatach PSP 3 przy ul. Prusa 2 i Hirszfelda 92 w godz. 7 - 15. Wymagana dokumentacja w zakładce czytaj więcej.

Na gorąco:

Dziękujemy wszystkim, którzy mają gorące i otwarte serca i zawsze są gotowi do niesienia pomocy!!! Dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym wypełniały się dziś po południu w "Trójce" puszki dla Tosi! Szczególne dzięki dla naszych niezawodnych Uczniów i ich Rodziców, dla Nauczycieli i Pracowników szkoły.

Zebraliśmy dla Tosi 4 767,26 zł.

Dowód wpłaty środków zebranych na kiermaszu

Początek strony