Informujemy, że w związku z utrzymującym się nadal stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zaleceniami MEN i wytycznymi GIS, w szkole nie będzie zorganizowane tradycyjne, uroczyste zakończenie roku szkolnego. W piątek 26.06 zostaną jedynie wydane świadectwa ukończenia szkoły podstawowej absolwentom - uczniom klas ósmych - na placu przy budynku szkoły na Prusa od strony boiska (w przypadku złej pogody - na sali gimnastycznej). Ósmoklasiści będą odbierać świadectwa indywidualnie  - z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - w następującym porządku:

klasa 8a - w godz. 9 - 10

klasa 8b - w godz. 10 - 11

klasa 8c - w godz. 11 - 12

W obecnej sytuacji, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, zdecydowaliśmy o wstrzymaniu grupowego wydawania dyplomów dzieci z zerówek oraz świadectw i nagród uczniów klas I - VII do czasu powrotu dzieci do szkoły. Mamy wielką nadzieję, że będzie to możliwe z początkiem nowego roku szkolnego... Dla wszystkich chętnych od piątku 26.06 (jak również podczas kolejnych dni wakacji) możliwy jest indywidualny odbiór świadectw, dyplomów i nagród w sekretariatach szkoły na Prusa i na Hirszfelda , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny. 

Początek strony