wysyłanie kartek002

W grudniu nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ 2” Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, mającej na celu  zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.                                                 

W projekcie brały udziały klasy: III a wraz z wychowawczynią panią Katarzyną Sławską, klasa V a wraz z wychowawczynią panią Karoliną Mykitą oraz klasy VII a i VII b wraz z panią Beatą Jarugą. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach, podczas których pisali życzenia świąteczne do rodziny i przyjaciół, odbyły się pogadanki na temat różnicy pomiędzy istotą słowa pisanego własnoręcznie, a wiadomością cyfrową – wygenerowaną często z gotowych wzorów - a także zostali zachęceni, aby w okresie Świąt Bożego Narodzenia świadomie odłożyć media cyfrowe i spędzić ten wyjątkowy czas z rodziną.

Karolina Mykita

 wysyłanie kartek005   wysyłanie kartek001     

 wysyłanie kartek003    wysyłanie kartek004

Początek strony