W związku z utrzymującą się wysoką temperaturą powietrza i silnym nasłonecznieniem prosimy rodziców o dopilnowanie, by dzieci były wyposażone w okrycia głowy i wodę do picia (szczególnie ważne jest to w drodze do szkoły, ze szkoły oraz w czasie przerw spędzanych na powietrzu). Mogą także korzystać nieodpłatnie z dystrybutorów wody, znajdujących się w szkole, pod warunkiem, że przyniosą własny kubek. Prosimy o uwrażliwienie dzieci, by przypadki złego samopoczucia z powodu upału natychmiast zgłaszały nauczycielom. 

Początek strony