Fundusze logo

Harmonogram aktualny:

 ROK SZKLONY 2021/2022

Harmonogram obowiązujący od. 21 września 2021 r.

PSP nr 3 w budynku przy ul. Prusa
Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1

K. Kossowski

Fizyka przez eksperyment

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13.05 – 13.50

Sala: 5

2 A. Paczos  Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego klasy IV-VIII 

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala:  14

3 E. Rembisz-Drwięga Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego IV-VIII

Dzień: piątek

Godz.: 13:05-13:50

Sala:  6

4 W. Dyr Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13:55 – 14:40

Sala:  14

5 Z. Rumież "Zdobywcy wiedzy"- zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII

Dzień: poniedziałek

Godz.: 15.20– 16.05

Sala:  38

6 L. Raczak "Zdobywcy wiedzy" -zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII

Dzień: środa

Godz.: 14.45-15.30

Sala:  14

7 R. Deryło Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Dzień: wtorek

Godz.: 14.45 – 15.30

Sala:  4

8 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki

Dzień: środa

Godz.: 13.50 – 14.40

Sala:  4

9 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki

Dzień: środa

Godz.: 14.45 – 15.30

Sala: 4

10 R. Deryło Matematyka drogą eksperymentu

Dzień: wtorek

Godz.: 13.50 – 14.40

Sala:  5

11 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  gr.I

Dzień: wtorek

Godz. 13.05 –13.50

Sala: 32

12 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  gr.II

Dzień: poniedziałek

Godz.: 11.15 – 12.00

Sala: 32

13 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne V grupa

Dzień: środa

Godz.: 13.15 – 14.00

Sala:  14

14 A. Jaszczyszyn Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IX grupa 

Dzień: poniedziałek

Godz.: 12.15-13.00 
sala: 26

15 M. Janiak Geografia drogą eksperymentu

Dzień: środa

Godz.: 13.05

Sala:  1

16 K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

IV grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 13.05 – 13.50

Sala:  gabinet pedagoga

17 K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

VI grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala:  gabinet pedagoga

PSP nr 3 w budynku przy ul. Hirszfelda
Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
18 K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

Dzień: Wtorek

Godz.: 10.55-11.40

Sala:  52

19 K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

I grupa

Dzień: WTOREK

Godz.: 10.05-10.50

Sala:  52

20 K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

XI grupa

Dzień: Piątek

Godz.: 10.55-11.40

Sala:  50

21 K. Michalska- Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

VII grupa

Dzień: środa

Godz.: 10.55 – 11.40

Sala: 50

22 K. Michalska- Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

XII grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 10.55 – 11.40

Sala: 50

23 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

II grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 12.45-13.30

Sala:  50

24 W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: poniedziałek

Godz.: 10.55-11.40

Sala:  5

25 K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

III  grupa

Dzień: Wtorek

Godz.: 14.25-15.15

Sala:  50

25 E. Żygadło

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, klasa I-III gr. IV

Dzień: poniedziałek

Godz.: 10.55-11.40

Sala:  52

 

 

Harmonogram zajęć obowiązujący od 31 maja 2021r.

PSP nr 3 w budynku przy ul. Prusa
Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1

K. Kossowski

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Dzień: czwartek

Godz.: 13.55-14.40

Sala: 5

2

K. Kossowski

Fizyka przez eksperyment – zajęcia rozwijające

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13.55-14.40

Sala: 5

3 W. Dyr Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. IV-VIII

Dzień: wtorek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala:  6

4 W. Dyr Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Dzień: czwartek

Godz.: 12.45 – 13.30

Sala: 50

5 K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

Dzień: środa

Godz.: 10.05 – 10.50

Sala:52

6 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  I grupa

D7zień: poniedziałek

Godz.: 10.55

Sala:52

7 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  XI grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 10.55

Sala: 52

8 Z. Rumież "Zdobywcy wiedzy"- zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII

Dzień: czwartek

Godz.: 15.20 – 16.05

Sala: 38

9 M. Kamińska Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Dzień: Środa

Godz.: 7.30 – 8.15

Sala:  37

10 L. Raczak "Zdobywcy wiedzy" -zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII

Dzień: czwartek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala: 14

11 B. Jaruga Biologia drogą eksperymentu

Dzień: środa

Godz.: 15.20 – 16.05

Sala: 41

12 R. Deryło Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Dzień: wtorek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala: 5

13 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki

Dzień: piątek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala: 5

14 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki

Dzień: czwartek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala: 4

15 R. Deryło Matematyka drogą eksperymentu

Dzień: wtorek

Godz.: 13.05 – 13.50

Sala: 5

16 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  gr.I

Dzień: wtorek

Godz.: 8.35 – 9.20

Sala: 32

17 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  gr.II

Dzień: środa

Godz.: 8.35 – 9.20

Sala: 32

18 J. Skórzewska-Malina Zajęcia rozwijające z języka angielskiego "Poznaję świat"  kl. I-III  od 8.02.2021

Dzień: wtorek

Godz.: 11.15  - 12.00

Sala:  1

19 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne X grupa

Dzień: środa

Godz.: 14.00 – 14.45

Sala: 2

20 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  VIII grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 13.05 0 13.50

Sala: 1

21 K. Pilawa Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne III grupa

Dzień: środa

Godz.: 12.45 – 13.30

Sala: 50

22 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne VIII grupa  od 1.02.2021

Dzień: czwartek

Godz.: 13.05 0 13.50

Sala: 1

23 A. Jaszczyszyn Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IX grupa  od 1.02. 2021

Dzień: czwartek

Godz.: 13.55 0 14.40

Sala: 26

PSP nr 3 w budynku przy ul. Hirszfelda
Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
24 W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: czwartek

Godz.: 10.50 – 11.35

Sala: 5

25 K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

Dzień: środa

Godz.: 10.05 – 10.50

Sala: 52

26 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne I grupa

Dzień: poniedziałek

Godz29.: 10.55 – 11.40

Sala: 52

27 K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne XI grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 10.55 – 11.40

Sala: 52

28 E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 9.10 – 9.55

Sala: 50

29 A. Majdura Zajęcia rozwijające z przyrody

Dzień: poniedziałek

Godz.  12.45- 13.30

30 K. Michalska- Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  IV grupa

Dzień: piątek

Godz.: 11.00 – 11.45

Sala: 50

31 K. Michalska- Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  VI grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 9.10 – 9.55

Sala: 50

32 K. Michalska- Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  VII grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 10.05 – 10.50

Sala: 50

33 K. Michalska- Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  XII grupa

Dzień: wtorek

Godz. 12.30-13.15  

sala nr 50

34 R. Bąk Nowoczesny Świat – posługiwanie się TIK (kl.I-III)  od 8.02.2021

Dzień: piątek

Godz. 9.10- 9.55

Sala: 57

35 E. Rembisz-Drwięga Zajęcia rozwijające z języka angielskiego "Poznaję świat" 

Dzień: czwartek

Godz.: 10.05 – 10.50

Sala:  47

36 E. Rembisz-Drwięga Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Dzień: środa

Godz.: 8.55 -9.40

Sala: 47

37 K. Pilawa Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  XIII grupa

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13.05 – 13.50

Sala: 6

38 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  II grupa

Dzień: poniedziałek

Godz.: 12.15 – 13.00

Sala: 47

39 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  V grupa

Dzień: piątek

Godz.: 12.20 – 13.05

Sala: 47

40 W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: czwartek

Godz.: 10.50 – 11.35

Sala: 5

41 A. Niedworok Geografia drogą eksperymentu

Dzień: wtorek

Godz.:  10.55 - 11.40

Sala: 50

 Harmonogram zajęć obowiązujący od 04.05. 2021 r.

 I. Zajęcia prowadzone w formie online.

Lp. Nauczyciel Rodzaj zajęć Data/Dzień Godzina

1

K. Pilawa     

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. III (kl.5b)

05.05.2021

środa

12.45 – 13.30

12.05.2021

środa

12.45 – 13.30
2 K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. XIII (kl.8a)

10.05.2021

poniedziałek

13.00 – 13.45
3

K. Kossowski

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

6.05.2021

Czwartek

13.55 – 14.40

13.05.2021

Czwartek

13.55 – 14.40
4 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

II grupa

10.05.2021

Poniedziałek

12.15 – 13.45
5 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V grupa

07.05.2021

Piątek

12.20 – 13.50

14.05.2021

Piątek

12.20 – 13.50
6 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VII (4b)

04.05.2021

Wtorek

14:15 – 15:00

10.05.2021

Poniedziałek

14:15 – 15:00

11.05.2021

Wtorek

14:15 – 15:00
7 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IV (6c)

05.05.2021

Środa

09:15 – 10:00

05.05.2021

Środa

10.10 – 10.55

12.05.2021

Środa

09:15 – 10:00

12.05.2021

Środa

10.10 – 10.55
8 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VI (6d)

06.05.2021

Czwartek

09.10 – 09:55

06.05.2021

Czwartek

10.05 – 10:50

13.05.2021

Czwartek

09.10 – 09:55

13.05.2021

Czwartek

10.05 – 10:50
9 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki (kl. VIII)

4.05.2021

wtorek

13.50 – 14.35

11.05.2021

wtorek

13.50 – 14.35

18.05.2021

wtorek

13.50 – 14.35
10 R. Deryło

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl. VII)

7.05.2021

piątek

8.30 – 9.15

14.05.2021

piątek

8.30 – 9.15

21.05.2021

piątek

8.30 – 9.15
28.05.2021 8.30 – 9.15
11 R. Deryło Zajęcia wyrównawcze z matematyki

4.05.2021

wtorek

13.00 – 13.45

11.05.2021

wtorek

 13.00 – 13.45

18.05.2021

wtorek

 13.00 – 13.45
12 R. Deryło

Matematyka metodą eksperymentu

5.05.2021

środa

8.30 – 9.15

12.05.2021

środa

  8.30 – 9.15

19.05.2021

środa

8.30 – 9.15

II. Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej.

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym kl. 1-3
PSP nr 3 w budynku przy ul. Prusa
Lp. Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 8.35 – 9.20

Sala: 32

2 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 11.15 – 12.00

Sala: 32

3 J. Skórzewska-Malina Zajęcia rozwijające z języka angielskiego "Poznaję świat"  kl. I-III 

Dzień: wtorek

Godz.: 11.15  - 12.00

Sala:  1

4 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne VIII grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 13.05 0 13.50

Sala: 1

5 A. Jaszczyszyn Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IX grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 13.55 0 14.40

Sala: 26

PSP nr 3 w budynku przy ul. Hirszfelda
Lp. Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1 W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: czwartek

Godz.: 10.50 – 11.35

Sala: 5

2 K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

Dzień: czwartek

Godz.: 9.10 – 9.55

Sala: 34

3 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne I grupa

Dzień: poniedziałek

Godz.: 10.55 – 11.40

Sala: 52

4 E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 9.10 – 9.55

Sala: 50

5 A. Majdura Zajęcia rozwijające z przyrody

Dzień: poniedziałek

Godz.  12.45- 13.30

6 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr XII (kl. I-III)

Dzień: wtorek

Godz. 12.30 – 13.15

7 R. Bąk Nowoczesny Świat – posługiwanie się TIK (kl. I-III)

Dzień: wtorek

Godz.: 10.10 – 10.55

Sala: 38

 

Harmonogram zajęć online obowiązujący od 1.04.2021 r.

Lp

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Data/Dzień

Godzina

1

 

K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. III (kl.5b)

07.04.2021 środa

12.45 - 13.30

14.04.2021 środa

12.45 - 13.30

21.04.2021 środa

12.45- 13.30

28.04.2021 środa

12.45- 13.30

2

K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. XIII (kl.8a)

12.04.2021  poniedziałek

13.00 - 13.45

19.04.2021 poniedziałek

13.00-13.45

26.04.2021 poniedziałek

13.00-13.45

3

K. Kossowski

 

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

8.04.2021 Czwartek

13.55-14.40

15.04.2021 Czwartek

 

13.55-14.40

22.04.2021 Czwartek

13.55-14.40

29.04.2021 Czwartek

13.55-14.40

4

E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne II grupa

12.04.2021  Poniedziałek

  12.15 – 13.45

19.04.2021  Poniedziałek

  12.15 – 13.45

26.04.2021  Poniedziałek

  12.15 – 13.45

5

E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V grupa

09.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

16.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

23.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

30.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

6

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VII (4b)

12.04.2021 Poniedziałek

08:00 – 08:45

13.04.2021 Wtorek

07:45 – 08:30

19.04.2021 Poniedziałek

08:00 – 08:45

20.04.2021 Wtorek

07:45 – 08:30

26.04.2021 Poniedziałek

08:00 – 08:45

27.04.2021 Wtorek

07:45 – 08:30

7

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IV (6c)

07.04.2021 Środa

09:15-10:00

07.04.2021 Środa

10.10 – 10.55

14.04.2021 Środa

09:15-10:00

14.04.2021 Środa

10.10 – 10.55

21.04.2021 Środa

09:15-10:00

21.04.2021 Środa

10.10 – 10.55

28.04.2021 Środa

09:15-10:00

28.04.2021 Środa

10.10 – 10.45

8

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VI (6d)

13.04.2021 Wtorek

08.30 – 09:15

13.04.2021 Wtorek

09.25 – 10:10

20.04.2021 Wtorek

08.30 – 09:15

20.04.2021 Wtorek

09.25 – 10:10

27.04.2021 Wtorek

08.30 – 09:15

27.04.2021 Wtorek

09.25 – 10:10

9

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr XII (kl. I-III)

13.04.2021 Wtorek

11.00 – 11.45

20.04.2021 Wtorek

11.00 – 11.45

27.04.2021 Wtorek

11.00 – 11.45

10

R. Deryło

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VIII)

13.04.2021 wtorek

13.50-14.35

20.04.2021 wtorek

13.50-14.35

27.04.2021 wtorek

13.50-14.35

11

R. Deryło

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VII)

 

9.04.2021 piątek

8.30-9.15

16.0.2021 piątek

8.30-9.15

23.04.2021 piątek

8.30-9.15

30.04.2021 piątek

8.30-9.15

12

R. Deryło

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

13.04.2021 wtorek

13.00-13.45

20.04.2021 wtorek

 13.00-13.45

27.04.2021 wtorek

 13.00-13.45

13

R. Deryło

Matematyka metodą eksperymentu

7.04.2021 środa

 8.30-9.15

14.04.2021 środa

  8.30-9.15

21.04.2021 środa

 8.30-9.15

28.04.2021 środa

 8.30-9.15

14

K. Karmelita

 

 

 

Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III 

7.04.2021  Środa

11.30-12.15

14.04.2021  Środa

 11.30-12.15

21.04.2021  Środa

11.30-12.15

28.04.2021  Środa

11.30-12.15

15

K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I grupa

12.04.2021  Poniedziałek

10.55 – 11.44  

19.04.2021  Poniedziałek

10.55 – 11.40 

26.04.2021  Poniedziałek

0.55 – 11.44  

16

K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne XI grupa

13.04.2021 Wtorek

8.15-9.00

20.04.2021 Wtorek

8.15-9.00

27.04.2021 Wtorek

8.15-9.00

17

K. Sławska

 

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, gr. II

 

13.04.2021 Wtorek

11.45-12.30

20.04.2021 Wtorek

11.45-12.30

27.04.2021 Wtorek

11.45-12.30

18

K. Sławska

 

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, gr. I

 

7.04.2021 Środa

9.10-9.55

14.04.2021 Środa

9.10-9.55

21.04.2021 Środa

9.10-9.55

 

 

 

28.04.2021 Środa

9.10-9.55

19

A. Jaszczyszyn

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr IX

08.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

15.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

22.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

29.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

20

R. Bąk

Nowoczesny świat- posługiwanie się TIK-kl. I- III

13.04. 2021 Wtorek

 11.55-12.40

20. 04. 2021. Wtorek

11.55-12.40

27. 04. 2021. Wtorek

 11.55-12.40

21

J. Skórzewska-Malina

Zajęcia rozwijające z jezyka angielskiego ,, Poznaję świat klasy 1-3’’

13.04.2021 Wtorek

 11.15- 12.00

20.04.2021 Wtorek

 11.15- 12.00

27.04.2021 Wtorek

 11.15- 12.00

22

E. Żygadło

Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

13.04. 2021 Wtorek

   10.00-10.45

20.042021 Wtorek

    10.00-10.45

27.04.2021 Wtorek

10.10-10.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć online obowiązujący od 22.03.2021 r.

Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Data/Dzień Godzina

1

K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. III (kl.5b)

03.03.2021

środa

12.45 - 13.30

10.03.2021

środa

12.45 - 13.30

17.03.2021

środa

12.45- 13.30

24.03.2021

środa

12.45- 13.30

31.03.2021

środa

12.45- 13.30
2 K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. XIII (kl.8a)

01.03.2021

poniedziałek

13.00 - 13.45

08.03.2021

poniedziałek

13.00-13.45

15.03.2021

poniedziałek

13.00-13.45

22.03.2021

poniedziałek

13.00-13.45

29.03.2021

poniedziałek

13.00-13.45
3

K. Kossowski

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

4.03.2021

Czwartek

13.55-14.40

11.03.2021

Czwartek

13.55-14.40

18.03.2021

Czwartek

13.55-14.40

25.03.2021

Czwartek

13.55-14.40
4 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

II grupa

01.03.2021 Poniedziałek 12.15 – 13.45
08.03.2021 Poniedziałek 12.15 – 13.45
15.03.2021 Poniedziałek   12.15 – 13.00
22.03.2021 Poniedziałek   12.15 – 13.00
29.03.2021 Poniedziałek   12.15 – 13.00
5 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V grupa

05.03.2021 Piątek           12.20 – 13.50
12.03.2021 Piątek           12.20 – 13.50
19.03.2021 Piątek           12.20 – 13.05
26.03.2021 Piątek           12.20 – 13.05
6 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VII (4b)

01.03.2021

Poniedziałek

14:25 – 15:10

02.03.2021

Wtorek

14:25 – 15:10

08.03.2021

Poniedziałek

14:25 – 15:10

09.03.2021

Wtorek

14:25 – 15:10

15.03.2021

Poniedziałek

14:25 – 15:10

16.03.2021

Wtorek

14:25 – 15:10

22.03.2021

Poniedziałek

14:25 – 15:10

23.03.2021

Wtorek

14:25 – 15:10

29.03.2021

Poniedziałek

14:25 – 15:10

30.03.2021

Wtorek

14:25 – 15:10
7 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IV (6c)

03.03.2021

Środa

09:15-10:00

03.03.2021

Środa

10.10 – 10.55

10.03.2021

Środa

09:15-10:00

10.03.2021

Środa

10.10 – 10.55

17.03.2021

Środa

09:15-10:00

17.03.2021

Środa

10.10 – 10.55

24.03.2021

Środa

09:15-10:00

24.03.2021

Środa

10.10 – 10.45

31.03.2021

Środa

09:15-10:00

31.03.2021

Środa

10.10 – 10.45
8 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VI (6d)

04.03.2021

Czwartek

09.10 – 09:55

04.03.2021

Czwartek

10.05 – 10:50

11.03.2021

Czwartek

09.10 – 09:55

11.03.2021

Czwartek

10.05– 10:50

18.03.2021

Czwartek

09.10 – 09:55

18.03.2021

Czwartek

10.05– 10:50

25.03.2021

Czwartek

09.10 – 09:55

25.03.2021

Czwartek

10.05– 10:50
9 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr XII (kl. I-III)

23.03.2021

Wtorek

11.00 – 11.45

30.03.2021

Wtorek

11.00 – 11.45
10 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VIII)

2.03.2021

wtorek

13.50-14.35

9.03.2021

wtorek

13.50-14.35

16.03.2021

wtorek

13.50-14.35

23.03.2021

wtorek

13.50-14.35

30.03.2021

wtorek

13.50-14.35
11 R. Deryło

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VII)

5.03.2021

piątek

8.30-9.15

12.03.2021

piątek

8.30-9.15

19.03.2021

piątek

8.30-9.15
26.03.2021 8.30-9.15
12 R. Deryło Zajęcia wyrównawcze z matematyki

2.03.2021

wtorek

13.00-13.45

9.03.2021

wtorek

13.00-13.45

16.03.2021

wtorek

13.00-13.45

23.03.2021

wtorek

13.00-13.45

30.02.2021

wtorek

13.00-13.45
13 R. Deryło

Matematyka metodą eksperymentu

3.03.2021

środa

8.30-9.15

10.03.2021

środa

8.30-9.15

17.03.2021

środa

8.30-9.15

24.03.2021

środa

8.30-9.15

31.03.2021

środa

8.30-9.15
14

K. Karmelita

Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III    

24.03.2021 Środa 11.30-12.15
31.03.2021 Środa 11.30-12.15
15 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I grupa 22.03.2021 Poniedziałek     10.55 – 11.44  
29.03.2021 Poniedziałek     10.55 – 11.40
16 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne XI grupa 23.03.2021 Wtorek 8.15-9.00
30.03.2021 Wtorek 8.15-9.00
17

K. Sławska

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, gr. II

23.03.2021  Wtorek             11.45-12.30
30.03.2021  Wtorek             11.45-12.30
6.04.2021  Wtorek             11.45-12.30
18

K. Sławska

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, gr. I

24.03.2021 Środa        9.10-9.55
31.03.2021 Środa        9.10-9.55
7.04.2021 Środa        9.10-9.55
19 A. Jaszczyszyn Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr IX 25.04.2021 Czwartek 13.00-13.45
20 R. Bąk

Nowoczesny świat- posługiwanie się TIK-

kl. I- III

23. 03.2021 Wtorek 11.55- 12.40
30.03. 2021 Wtorek 11.55-12.40
21 J. Skórzewska-Malina Zajęcia rozwijające z jezyka angielskiego ,, Poznaję świat klasy 1-3’’ 23.03.2021 Wtorek 11.15- 12.00
30.03.2021 Wtorek 11.15- 12.00
22 E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

23.03.2021

wtorek   10.00-10.45
30.03.2021 wtorek     10.00-10.45
23 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr VII 25.03.2021

Czwartek 13.05-13.50

 

 

 

17.03.2021 - zajęcia zkk w gr. III w godz. 12.45-13.30. zostają odwołane !

       

Harmonogram obowiązujący od 1.03.2021 r.

Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Data/Dzień Godzina

1

K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. III (kl.5b)

03.03.2021 środa 12.45 - 13.30
10.03.2021 środa 12.45 - 13.30
17.03.2021 środa 12.45- 13.30
24.03.2021 środa 12.45- 13.30
31.03.2021 środa 12.45- 13.30
2 K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. XIII (kl.8a)

01.03.2021 poniedziałek 13.00 - 13.45
08.03.2021 poniedziałek 13.00-13.45
15.03.2021 poniedziałek 13.00-13.45
22.03.2021 poniedziałek 13.00-13.45
29.03.2021 poniedziałek 13.00-13.45
3

K. Kossowski

Zajęcia wyrównawcze z fizyki 4.03.2021 Czwartek 13.55-14.40
11.03.2021 Czwartek 13.55-14.40
18.03.2021 Czwartek 13.55-14.40
25.03.2021 Czwartek 13.55-14.40
4 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

II grupa

01.03.2021 Poniedziałek  12.15 – 13.45
08.03.2021 Poniedziałek  12.15 – 13.45
15.03.2021 Poniedziałek  12.15 – 13.00
22.03.2021 Poniedziałek  12.15 – 13.00
29.03.2021 Poniedziałek  12.15 – 13.00
5 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V grupa

05.03.2021 Piątek   12.20 – 13.50
12.03.2021 Piątek   12.20 – 13.50
19.03.2021 Piątek   12.20 – 13.05
26.03.2021 Piątek   12.20 – 13.05
6 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VII (4b) 01.03.2021 Poniedziałek 14:25 – 15:10
02.03.2021 Wtorek 14:25 – 15:10
08.03.2021 Poniedziałek 14:25 – 15:10
09.03.2021 Wtorek 14:25 – 15:10
15.03.2021 Poniedziałek 14:25 – 15:10
16.03.2021 Wtorek 14:25 – 15:10
22.03.2021 Poniedziałek 14:25 – 15:10
23.03.2021 Wtorek 14:25 – 15:10
29.03.2021 Poniedziałek 14:25 – 15:10
30.03.2021 Wtorek 14:25 – 15:10
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IV (6c) 03.03.2021 Środa 09:15-10:00
03.03.2021 Środa 10.10 – 10.55
10.03.2021 Środa 09:15-10:00
10.03.2021 Środa 10.10 – 10.55
17.03.2021 Środa 09:15-10:00
17.03.2021 Środa 10.10 – 10.55
24.03.2021 Środa 09:15-10:00
24.03.2021 Środa 10.10 – 10.45
31.03.2021 Środa 09:15-10:00
31.03.2021 Środa 10.10 – 10.45
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VI (6d) 04.03.2021 Czwartek 09.10 – 09:55
04.03.2021 Czwartek 10.05 – 10:50
11.03.2021 Czwartek 09.10 – 09:55
11.03.2021 Czwartek 10.05– 10:50
18.03.2021 Czwartek 09.10 – 09:55
18.03.2021 Czwartek 10.05– 10:50
25.03.2021 Czwartek 09.10 – 09:55
25.03.2021 Czwartek 10.05– 10:50

7

R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VIII) 2.03.2021 wtorek 13.50-14.35
10.03.2021 wtorek 14.45. - 15.30
16.03.2021 wtorek 13.50-14.35
23.03.2021 wtorek 13.50-14.35
30.03.2021 wtorek 13.50-14.35

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VII)

5.03.2021 piątek 8.30-9.15
12.03.2021 piątek 8.30-9.15
19.03.2021 piątek 8.30-9.15
26.03.2021 8.30-9.15
Zajęcia wyrównawcze z matematyki 2.03.2021 wtorek 13.00-13.45
10.03.2021 wtorek  14.00-14.45
16.03.2021 wtorek  13.00-13.45
23.03.2021 wtorek  13.00-13.45
30.02.2021 wtorek 13.00-13.45

Matematyka metodą eksperymentu

3.03.2021 środa  13.50 - 14.35
10.03.2021 środa   8.30-9.15
17.03.2021 środa  8.30-9.15
24.03.2021 środa  8.30-9.15
31.03.2021 środa  8.30-9.15

 

 

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym kl. 1-3

Budynek przy ul. Prusa
Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 8.35 – 9.20   Sala: 32

K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 11.15 – 12.00 Sala: 32

A.Jaszczyszyn Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IX

Dzień: czwartek

Godz.: 14.00 – 14.45   Sala: 27

K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VIII

Dzień: czwartek

Godz.: 13.05  – 13.55   Sala: 1

Budynek przy ul. Hirszfelda
Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: czwartek

Godz.: 10.50 – 11.35   sala: 5

K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

Dzień: czwartek

Godz.: 9.10 – 9.55    sala: 34

K. Karmelita Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne I grupa

Dzień: poniedziałek

Godz.: 10.55 – 11.40 sala: 52

A.Majdura Zajęcia rozwijające z przyrody

Dzień: poniedziałki

Godz.  12.45- 13.30 sala: 47

E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 9.10 – 9.55   sala: 50

K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr XI (6c)

Dzień: wtorek

Godz. 12:30-13:15   sala nr 50

 

Harmonogram obowiązujący od 1.02.2021 r.

Lp. Nauczyciel Rodzaj zajęć Data/Dzień Godzina

1

K. Pilawa Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. III (kl.5b) 03.02.2021 / Środa 12.45 – 13.30
10.02.2021 / Środa 12.45 – 13.30
17.02.2021 / Środa 12.45 – 13.30
24.02.2021 / Środa 12.45 – 13.30
2 K. Pilawa Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. XIII (kl.8a) 01.02.2021 / Poniedziałek 13.00 – 13.45
08.02.2021 / Poniedziałek 13.00 – 13.45
15.02.2021 / Poniedziałek 13.00 – 13.45
15.02.2021 / Poniedziałek 13.00 – 13.45
3

K. Kossowski

Zajęcia wyrównawcze z fizyki 4.02.2021 / Czwartek 13.55 – 14.40
11.02.2021 / Czwartek 13.55 – 14.40
18.02.2021 / Czwartek 13.55 – 14.40
25.02.2021 / Czwartek 13.55 – 14.40
4 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne II grupa

01.02.2021 / Poniedziałek 12.15 – 13.00
08.02.2021 / Poniedziałek 12.15 – 13.00
15.02.2021 / Poniedziałek 12.15 – 13.00
22.02.2021 / Poniedziałek 12.15 – 13.00
5 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne V grupa 05.02.2021 / Piątek 12.20 – 13.05
12.02.2021 / Piątek 12.20 – 13.05
19.02.2021 / Piątek 12.20 – 13.05
26.02.2021 / Piątek 12.20 – 13.05
6 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VII (4b) 01.02.2021 / Poniedziałek 14.25 – 15.10
02.02.2021 / Wtorek 14.25 – 15.10
08.02.2021 / Poniedziałek 14.25 – 15.10
09.02.2021 / Wtorek 14.25 – 15.10
15.02.2021 / Poniedziałek 14.25 – 15.10
16.02.2021 / Wtorek 14.25 – 15.10
22.02.2021 / Poniedziałek 14.25 – 15.10
23.02.2021 / Wtorek 14.25 – 15.10
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IV (6c) 03.02.2021 / Środa 09.15 – 10.00
03.02.2021 / Środa 10.10 – 10.55
10.02.2021 / Środa 09.15 – 10.00
10.02.2021 / Środa 10.10 – 10.55
17.02.2021 / Środa 09.15 – 10.00
17.02.2021 / Środa 10.10 – 10.55
24.02.2021 / Środa 09.15 – 10.00
24.02.2021 / Środa 10.10 – 10.55
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VI (6d) 04.02.2021 / Czwartek 09.10 – 09.55
04.02.2021 / Czwartek 10.05 – 10.50
11.02.2021 / Czwartek 09.10 – 09.55
11.02.2021 / Czwartek 10.05 – 10.50
18.02.2021 / Czwartek 09.10 – 09.55
18.02.2021 / Czwartek 10.05 – 10.50
25.02.2021 / Czwartek 09.10 – 09.55
25.02.2021 / Czwartek 10.05 – 10.50

23.02.2021r. - Realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (grypy II i V)  została wznowiona.

16.02.2021 r. - Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (grypy II i V) - zostały zawieszone do odwołania

 

Harmonogram obowiązujący od 25.01.2021 

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym (ONLINE) 
Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Data/Dzień Godzina

1

K. Pilawa ZKK, gr. III (kl.5b) 20.01.2021  środa 12.30 - 13.15
27.01.2021  środa 12.30 - 13.15
2 K. Pilawa ZKK, gr. XIII (kl.8a) 18.01.2021  poniedziałek 13.00 - 13.45
25.01.2021  poniedziałek 13.00-13.45
3

K. Kossowski

Zajęcia wyrównawcze z fizyki 21.01.2021  Czwartek  13.55-14.40
28.01.2021 Czwartek  13.55-14.40
4 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne   II grupa 18.01.2020   Poniedziałek 12.15 – 13.00
25.01.2020  Poniedziałek 12.15 – 13.00
5 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  V grupa 22.01.2020   Piątek    12.20 – 13.05
29.01.2020   Piątek   12.20 – 13.05
6 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 7 (4b) 27.01.2021   Środa  09.35 – 10.20
28.01.2021    Środa  08.30 - 09.15
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 4 (6c) 27.01.2021   Środa  10.25 – 11.10
29.01.2021    Piątek  10.10 – 10.55
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 6 (6d) 28.01.2021    Czwartek 09.20 - 10.50


Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym kl. 1-3
PSP nr 3 w budynku przy ul. Prusa
Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 8.35 – 9.20

Sala: 32

2 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 11.15 – 12.00

Sala: 32

PSP nr 3 w budynku przy ul. Hirszfelda
Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1 W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: czwartek

Godz.: 10.50 – 11.35

Sala: 5

2 K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

Dzień: czwartek

Godz.: 9.10 – 9.55

Sala: 34

3 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne I grupa

Dzień: poniedziałek

Godz.: 10.55 – 11.40

Sala: 52

4 E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 9.10 – 9.55

Sala: 50

5 A.Majdura Zajęcia rozwijające z przyrody

Dzień: poniedziałki

Godz.  12.45- 13.30.

 •  Harmonogram obowiązujący od 18.01 r.1.2021
 • Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym (ONLINE) 
  Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Data/Dzień Godzina

  1

  K. Pilawa ZKK, gr. III (kl.5b) 20.01.2021  środa 12.30 - 13.15
  27.01.2021  środa 12.30 - 13.15
  2 K. Pilawa ZKK, gr. XIII (kl.8a) 18.01.2021  poniedziałek 13.00 - 13.45
  25.01.2021  poniedziałek 13.00-13.45
  3

  K. Kossowski

  Zajęcia wyrównawcze z fizyki 21.01.2021  Czwartek  13.55-14.40
  28.01.2021 Czwartek  13.55-14.40
  4 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne   II grupa 18.01.2020   Poniedziałek 12.15 –13.00
  25.01.2020  Poniedziałek 12.15 –13.00
  5 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  V grupa 22.01.2020   Piątek    12.20 -13.05
  29.01.2020   Piątek   12.20 –13.05
 • Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym kl. 1-3
  Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
  K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

  Dzień: wtorek

  Godz.: 8.35 – 9.20   Sala: 32

  K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

  Dzień: wtorek

  Godz.: 11.15 – 12.00 Sala: 32

  Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
  W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

  Dzień: czwartek

  Godz.: 10.50 – 11.35   Sala: 5

  K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

  Dzień: czwartek

  Godz.: 9.10 – 9.55    Sala: 34

  K. Karmelita Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne I grupa

  Dzień: poniedziałek

  Godz.: 10.55 – 11.40 Sala: 52

  E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

  Dzień: wtorek

  Godz.: 9.10 – 9.55   Sala: 50

  •  Harmonogram  obowiązujący od 1.01 r.1.2021
  Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Data Dzień /godzina
  1 E. Kuźmińska

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  II grupa

  07.12.2020 Poniedziałek  12.15 – 13.00
  14.12.2020 Poniedziałek  12.15 – 13.00
  21.12.2020 Poniedziałek  12.15 – 13.00
  2 E. Kuźmińska

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  V grupa

  04.12.2020 Piątek            12.20 – 13.05
  11.12.2020 Piątek            12.20 – 13.05
  18.12.2020 Piątek            12.20 – 13.05
  3

  K. Karmelita

  Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

  1.12.2020 Wtorek      11.00 – 11.45
  8.12.2020 Wtorek      11.00 – 11.45
  15.12.2020 Wtorek      11.00 – 11.45
  22.12.2020 Wtorek      11.00 – 11.45
  4 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I grupa 07.12.2020 Poniedziałek     11.00 – 11.45  
  14.12.2020 Poniedziałek     11.00 – 11.45  
  21.12.2020 Poniedziałek     11.00 – 11.45  
  5 E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III 07.12.2020 Poniedziałek     10.00-10.45
  14.12.2020 Poniedziałek     10.00-10.45
  21.12.2020 Poniedziałek     10.00-10.45
  6 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III 01.12.2020  Wtorek             11.25-12.10
  08.12.2020  Wtorek             11.25-12.10
  15.12.2020  Wtorek             11.25-12.10
  22.12.2020  Wtorek             11.25-12.10
  7 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III 02.12.2020 Środa           9.10-9.55
  09.12.2020 Środa           9.10-9.55
  16.12.2020 Środa           9.10-9.55
  23.12.2020 Środa          9.10-9.55
  8 K. Pilawa

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  III grupa

  02.12.2020 Środa 12.30-13.15
  09.12.2020 Środa 12.30 -13.15
  16.12.2020 Środa 12.30 -13.15
  9 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne XIII grupa 07.12.2020 Poniedziałek 13.00-13.45
  14.12.2020 Poniedziałek 13.00-13.45
  21.12.2020 Poniedziałek 13.00-13.45
 • Od 4. 12.2020 r. do dnia 18.12. 2020 r. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (II grupa oraz V grupa) prowadzone przez E. Kuźmińską zostają zawieszone.

 • Od 01.12. 2020 r. niektóre formy zajęć odbywają się w formie online (aktualny wykaz w harmonogramie).
 • Od dnia  3.11.2020 r. K. Karmelita - Zajęcia Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III realizowane bedą w czwartki godz. 9.10 sala 34
 • 29.10.2020 odbedą się zajęcia wyrównawcze z fizyki, prowadzone przez K. Kossowskiego.
 • Od dnia 27.10  E. Żygadło - Zajęcia Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III realizowane będą we wtorki w godz.9.10-9.55 sala 50
 • Od dnia 26.10 2020 r. do odwołania zajęcia projektowe dla klas 4-8 zostają zawieszone !
 • 26.10.2020 odbedą sie zajęcia rozwijające, Fizyka przez eksperyment., prowadzone przez K. Kossowskiego .
 • Od dnia 14.10.2020 r. E.Kuźmińska -  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr.V realizowane będą w piątki w godz. 12.20 - 13.05 sala 47
 • 12.10.2020 odbedą sie zajęcia rozwijające, Fizyka przez eksperyment., prowadzone przez K. Kossowskiego .
 • Od dnia 9.10 2020 r. do odwołania zajęcia projektowe dla klas 1-3 zostają zawieszone !
 •  1.10.2020 odbedą się zajęcia wyrównawcze z fizyki, prowadzone przez K. Kossowskiego.
 • Dnia 21.09.20r. A. Majdura - Zajęcia rozwijające z przyrody - wyjście nad staw na 2 godz.

Lp

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Data/Dzień

Godzina

1

 

K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. III (kl.5b)

07.04.2021 środa

12.45 - 13.30

14.04.2021 środa

12.45 - 13.30

21.04.2021 środa

12.45- 13.30

28.04.2021 środa

12.45- 13.30

2

K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. XIII (kl.8a)

12.04.2021  poniedziałek

13.00 - 13.45

19.04.2021 poniedziałek

13.00-13.45

26.04.2021 poniedziałek

13.00-13.45

3

K. Kossowski

 

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

8.04.2021 Czwartek

13.55-14.40

15.04.2021 Czwartek

 

13.55-14.40

22.04.2021 Czwartek

13.55-14.40

29.04.2021 Czwartek

13.55-14.40

4

E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne II grupa

12.04.2021  Poniedziałek

  12.15 – 13.45

19.04.2021  Poniedziałek

  12.15 – 13.45

26.04.2021  Poniedziałek

  12.15 – 13.45

5

E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V grupa

09.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

16.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

23.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

30.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

6

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VII (4b)

12.04.2021 Poniedziałek

08:00 – 08:45

13.04.2021 Wtorek

07:45 – 08:30

19.04.2021 Poniedziałek

08:00 – 08:45

20.04.2021 Wtorek

07:45 – 08:30

26.04.2021 Poniedziałek

08:00 – 08:45

27.04.2021 Wtorek

07:45 – 08:30

7

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IV (6c)

07.04.2021 Środa

09:15-10:00

07.04.2021 Środa

10.10 – 10.55

14.04.2021 Środa

09:15-10:00

14.04.2021 Środa

10.10 – 10.55

21.04.2021 Środa

09:15-10:00

21.04.2021 Środa

10.10 – 10.55

28.04.2021 Środa

09:15-10:00

28.04.2021 Środa

10.10 – 10.45

8

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VI (6d)

13.04.2021 Wtorek

08.30 – 09:15

13.04.2021 Wtorek

09.25 – 10:10

20.04.2021 Wtorek

08.30 – 09:15

20.04.2021 Wtorek

09.25 – 10:10

27.04.2021 Wtorek

08.30 – 09:15

27.04.2021 Wtorek

09.25 – 10:10

9

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr XII (kl. I-III)

13.04.2021 Wtorek

11.00 – 11.45

20.04.2021 Wtorek

11.00 – 11.45

27.04.2021 Wtorek

11.00 – 11.45

10

R. Deryło

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VIII)

13.04.2021 wtorek

13.50-14.35

20.04.2021 wtorek

13.50-14.35

27.04.2021 wtorek

13.50-14.35

11

R. Deryło

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VII)

 

9.04.2021 piątek

8.30-9.15

16.0.2021 piątek

8.30-9.15

23.04.2021 piątek

8.30-9.15

30.04.2021 piątek

8.30-9.15

12

R. Deryło

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

13.04.2021 wtorek

13.00-13.45

20.04.2021 wtorek

 13.00-13.45

27.04.2021 wtorek

 13.00-13.45

13

R. Deryło

Matematyka metodą eksperymentu

7.04.2021 środa

 8.30-9.15

14.04.2021 środa

  8.30-9.15

21.04.2021 środa

 8.30-9.15

28.04.2021 środa

 8.30-9.15

14

K. Karmelita

 

 

 

Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III 

7.04.2021  Środa

11.30-12.15

14.04.2021  Środa

 11.30-12.15

21.04.2021  Środa

11.30-12.15

28.04.2021  Środa

11.30-12.15

15

K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I grupa

12.04.2021  Poniedziałek

10.55 – 11.44  

19.04.2021  Poniedziałek

10.55 – 11.40 

26.04.2021  Poniedziałek

0.55 – 11.44  

16

K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne XI grupa

13.04.2021 Wtorek

8.15-9.00

20.04.2021 Wtorek

8.15-9.00

27.04.2021 Wtorek

8.15-9.00

17

K. Sławska

 

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, gr. II

 

13.04.2021 Wtorek

11.45-12.30

20.04.2021 Wtorek

11.45-12.30

27.04.2021 Wtorek

11.45-12.30

18

K. Sławska

 

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, gr. I

 

7.04.2021 Środa

9.10-9.55

14.04.2021 Środa

9.10-9.55

21.04.2021 Środa

9.10-9.55

 

 

 

28.04.2021 Środa

9.10-9.55

19

A. Jaszczyszyn

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr IX

08.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

15.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

22.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

29.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

20

R. Bąk

Nowoczesny świat- posługiwanie się TIK-kl. I- III

13.04. 2021 Wtorek

 11.55-12.40

20. 04. 2021. Wtorek

11.55-12.40

27. 04. 2021. Wtorek

 11.55-12.40

21

J. Skórzewska-Malina

Zajęcia rozwijające z jezyka angielskiego ,, Poznaję świat klasy 1-3’’

13.04.2021 Wtorek

 11.15- 12.00

20.04.2021 Wtorek

 11.15- 12.00

27.04.2021 Wtorek

 11.15- 12.00

22

E. Żygadło

Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

13.04. 2021 Wtorek

   10.00-10.45

20.042021 Wtorek

    10.00-10.45

27.04.2021 Wtorek

10.10.1945

 FE PR DS UE EFS poziom PL kolor

Informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. B. Prusa w Jelczu - Laskowicach uczestniczy w projekcie "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

W ramach projektu, który realizowany będzie przez 2 lata (luty 2019 - styczeń 2021):

 • odbędą się zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania oraz zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Udział we wszystkich zajęciach jest dla uczniów nieodpłatny (PLANOWANE ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - W MARCU);
 • przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli, podnoszące ich kompetencje z zakresu kształtowania umiejętności kluczowych;
 • zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, wspierające prowadzenie zajęć.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby szkoły oraz zgłaszane przez rodziców. Umożliwia rozwój dzieci w zakresie zdobywania umiejętności kluczowych dla dalszej edukacji! Sukces projektu i jego końcowy wynik zależy w dużej mierze od wspólnego zaangażowania szkoły i rodziców. Wykorzystajmy szansę, która przed nami.

Piotr Pilawa, dyrektor PSP nr 3 w Jelczu - Laskowicach

dokumenty do pobrania - czytaj więcej

Początek strony