ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ W OKRESIE 14.02 - 18.02.2022

Fizyka przez eksperyment K. Kossowski 14.02 godz. 13.05 - 13.50: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlkNjAyYjItNDllMy00ZmY3LTgwZTQtYTBjOTg1MTM4OTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c742e685-96bc-4590-a763-250beb88ef5a%22%2c%22Oid%22%3a%22452b7917-28f1-43ff-a56d-0747545102c8%22%7d

Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego dla kl. IV-VIII A. Paczos 14.02 godz. 13.55:

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas IV – VIII W. Dyr

14.02 godz. 13.55 - 14.40:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmIyNDQwYTYtOGIwMC00YmY3LWIwN2EtYzQ3OGM1MTcxM2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c742e685-96bc-4590-a763-250beb88ef5a%22%2c%22Oid%22%3a%22b0846af9-7196-4012-96ba-f1aa873d2a94%22%7d

16.02 godz. 14.15-15.00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE0ZWM1YzktZjA1My00NTFiLWJiYmMtYmI5YmQ3YzE3YjRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c742e685-96bc-4590-a763-250beb88ef5a%22%2c%22Oid%22%3a%22b0846af9-7196-4012-96ba-f1aa873d2a94%22%7d

18.02 godz. 13.55-14.40

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg5MDI5ZWUtYmZhZS00NDNhLWFhMzgtM2NhY2JmMDMyYjEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c742e685-96bc-4590-a763-250beb88ef5a%22%2c%22Oid%22%3a%22b0846af9-7196-4012-96ba-f1aa873d2a94%22%7d

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne grupa III K. Pilawa 15.02 godz. 14.30 - 15.15:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a19Ldgt-Ibw318yA1N77T7YNP7wqNMVe9VeL8M8c8LF01%40thread.tacv2/1644861718767?context=%7b%22Tid%22%3a%22c742e685-96bc-4590-a763-250beb88ef5a%22%2c%22Oid%22%3a%226b63814a-376b-4f82-9974-fa05b9dac656%22%7d

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne gr. VIII K. Sławska 16.02 godz. 9.25 - 10.10: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY1Njg5YWUtN2ZlMi00NzRlLWE0YTgtY2U1YmYzNmI3M2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c742e685-96bc-4590-a763-250beb88ef5a%22%2c%22Oid%22%3a%2297b0b534-5718-46a8-a164-fc03d9959589%22%7d

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne gr. 10 K. Sławska 16.02 godz. 13.15-14.00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAyYWIzMDQtYzgwNy00ZmI1LTg4ODMtNmFjMjkyMGY5NDA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c742e685-96bc-4590-a763-250beb88ef5a%22%2c%22Oid%22%3a%2297b0b534-5718-46a8-a164-fc03d9959589%22%7d

Geografia metodą eksperymentu M. Janiak 16.02 godz. 13.05-13.50 i 13.55-14.40: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetingYmQzNThjMWQjE2Ny00-66f7224d29ff%022%7a3

 

 ROK SZKOLNY 2021/2022

Harmonogram aktualny:

 

Uwaga!

* Zajęcia rozwijające z matematyki kl 8, prowadzone przez R. Deryło dodatkoweo odbędą się 19,26.01. 2022r. oraz 16,23.02.2022r.

* W okresie od 20.12.2021 do 9.01.2022 zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.

 

Harmonogram zajęć prowadzonych w trybie zdalnym

w okresie od 20.12.2021r. do 9.01.2022r.    

PSP nr 3 w budynku przy ul. Prusa
Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1

K. Kossowski

Fizyka przez eksperyment

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13.05 – 13.50

2 A. Paczos Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego klasy IV-VIII

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13.55 – 14.40

3 E. Rembisz-Drwięga Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego IV-VIII

Dzień: piątek

Godz.: 13:05-13:50

4 W. Dyr Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13:55 – 14:40

5 Z. Rumież "Zdobywcy wiedzy"- zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII

Dzień: poniedziałek

Godz.: 15.20– 16.05

6 L. Raczak "Zdobywcy wiedzy" -zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII

Dzień: środa

Godz.: 14.45-15.30

7 R. Deryło Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Dzień: wtorek

Godz.: 14.45 – 15.30

8 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki

Dzień: środa

Godz.: 13.50 – 14.40

9 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki

Dzień: środa

Godz.: 14.45 – 15.30

10 R. Deryło Matematyka drogą eksperymentu

Dzień: wtorek

Godz.: 13.50 – 14.40

11 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne V grupa

Dzień: środa

Godz.: 13.15 – 14.00

12 A. Jaszczyszyn Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IX grupa

Dzień: poniedziałek

Godz.: 12.15-13.00

13 M. Janiak Geografia drogą eksperymentu

Dzień: środa

Godz.: 13.05 – 14.40

14 K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

IV grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 13.05 – 13.50

PSP nr 3 w budynku przy ul. Hirszfelda
Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
18 K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III    

Dzień: Wtorek

Godz.: 10.55-11.40

19 K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

I grupa

Dzień: WTOREK

Godz.: 10.05-10.50

20 K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

XI grupa

Dzień: Piątek

Godz.: 10.55-11.40

21 K. Michalska- Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

VII grupa

Dzień: środa

Godz.: 10.55 – 11.40

22 K. Michalska- Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

XII grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 10.55 – 11.40

23 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

II grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 12.45-13.30

24 K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

III grupa

Dzień: Wtorek

Godz.: 14.30 - 15.15

25 W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: poniedziałek

Godz.: 10.55-11.40

* Ze względu na przejście uczniów na naukę zdalną w dniach 25.10 - 5.11 2021 r. zajęcia zostały zawieszone.

Harmonogram obowiązujący od. 21 września 2021 r.

PSP nr 3 w budynku przy ul. Prusa
Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1

K. Kossowski

Fizyka przez eksperyment

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13.05 – 13.50

Sala: 5

2 A. Paczos  Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego klasy IV-VIII 

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala:  14

3 E. Rembisz-Drwięga Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego IV-VIII

Dzień: piątek

Godz.: 13:05-13:50

Sala:  6

4 W. Dyr Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13:55 – 14:40

Sala:  14

5 Z. Rumież "Zdobywcy wiedzy"- zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII

Dzień: poniedziałek

Godz.: 15.20– 16.05

Sala:  38

6 L. Raczak "Zdobywcy wiedzy" -zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII

Dzień: środa

Godz.: 14.45-15.30

Sala:  14

7 R. Deryło Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Dzień: wtorek

Godz.: 14.45 – 15.30

Sala:  4

8 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki

Dzień: środa

Godz.: 13.50 – 14.40

Sala:  4

9 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki

Dzień: środa

Godz.: 14.45 – 15.30

Sala: 4

10 R. Deryło Matematyka drogą eksperymentu

Dzień: wtorek

Godz.: 13.50 – 14.40

Sala:  5

11 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  gr.I

Dzień: wtorek

Godz. 13.05 –13.50

Sala: 32

12 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  gr.II

Dzień: poniedziałek

Godz.: 11.15 – 12.00

Sala: 32

13 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne V grupa

Dzień: środa

Godz.: 13.15 – 14.00

Sala:  14

14 A. Jaszczyszyn Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IX grupa 

Dzień: poniedziałek

Godz.: 12.15-13.00 
sala: 26

15 M. Janiak Geografia drogą eksperymentu

Dzień: środa

Godz.: 13.05

Sala:  1

16 K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

IV grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 13.05 – 13.50

Sala:  gabinet pedagoga

17 K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

VI grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala:  gabinet pedagoga

PSP nr 3 w budynku przy ul. Hirszfelda
Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
18 K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

Dzień: Wtorek

Godz.: 10.55-11.40

Sala:  52

19 K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

I grupa

Dzień: WTOREK

Godz.: 10.05-10.50

Sala:  52

20 K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

XI grupa

Dzień: Piątek

Godz.: 10.55-11.40

Sala:  50

21 K. Michalska- Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

VII grupa

Dzień: środa

Godz.: 10.55 – 11.40

Sala: 50

22 K. Michalska- Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

XII grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 10.55 – 11.40

Sala: 50

23 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

II grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 12.45-13.30

Sala:  50

24 W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: poniedziałek

Godz.: 10.55-11.40

Sala:  5

25 K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

III  grupa

Dzień: Wtorek

Godz.: 14.25-15.15

Sala:  50

25 E. Żygadło

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, klasa I-III gr. IV

Dzień: poniedziałek

Godz.: 10.55-11.40

Sala:  52

Informujemy, iż termin realizacji projektu został przedłużony do 30 czerwca 2022 r., zatem uczniowie będą mieli możliwość kontynuownia zajęć, w których uczestniczą.

Aktualny regulamin projektu poniżej

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości

RPDS.10.02.02-02-0023/18

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczniów/uczennic i nauczycieli – Uczestników/Uczestniczek projektu oraz uczestnictwa  w projekcie „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania  , nr
 2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
 3. Beneficjentem projektu jest Gmina Jelcz-Laskowice z siedzibą ul. Wincentego Witosa 24,55-220 Jelcz-Laskowice.
 4. Projekt skierowany jest do 124 uczniów/uczennic i 14 nauczycieli Szkoły Podstawowej  w Minkowicach Oławskich, oraz 130 uczniów/uczennic i  20 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Miłoszycach, także do       96 uczniów/uczennic i  15 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr.1 Jelcz-Laskowice, również do      412 uczniów/uczennic i 28 nauczycieli Szkoły Podstawowej  nr.2 Jelcz-Laskowice, ponadto do                             180 uczniów/uczennic i 28 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr.3 Jelcz-Laskowice.
 5. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw  i umiejętności niezbędnych na rynku pracy min. 95% uczniów tj. 914 uczniów (464dz,450ch), w tym zniwelowanie deficytów u 166 uczniów (74dz,92ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 21 uczniów (6dz,15ch) z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli, tj.105 nauczycieli (93K,12M) ze szkół w miejsko-wiejskiej  gminie Jelcz-Laskowice w terminie do 30.06.2022 r.
 6. Okres realizacji projektu: od dnia 01.02.2019 r. do 30.06.2022 r.
 7. Biuro Projektu:  Gmina Jelcz-Laskowice,

§ 2

Zakres usług oferowanych w projekcie

 1. W projekcie będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne dla uczniów/ uczennic, szkolenia dla nauczycieli oraz inne działania zgodne z określonymi wcześniej potrzebami szkoły.
 2. W ramach projektu założono następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów/ uczennic:

SZKOŁA PODSTAWOWA MINKOWICE OŁAWSKIE:

 1. Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej                      im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich:
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy IV-VIII; 192 godzin
 • "Poznaję świat" zajęcia z języka angielskiego klasy I-III; 128 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, klasy IV-VIII; 128 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z przyrody, klasy IV-VIII; 7 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z biologii; 64godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki; 64 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z geografii; 93 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z chemii; 64 godzin
 • Zajęcia rozwijające z matematyki, klasy IV-VIII;  128 godzin
 • Klubik małego matematyka, klasy I-III; 64 godzin
 • Ciekawi świata - edukacja przyrodnicza, klasy I-III; 64 godzin
 • "Zdobywcy wiedzy" - zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII;                         192 godzin
 • Nowoczesny świat - posługiwanie się TIK, klasy I-III; 64 godzin
 • Naucz się uczyć - umiejętność uczenia się, klasy IV-VIII; 64 godzin
 • Ćwiczymy umysły - umiejętność uczenia się, klasy I-III; 64 godzin
 1. Realizacja zajęć opartych na metodzie eksperymentu
 • Matematyka metodą eksperymentu; 64 godzin
 • Przyroda metodą eksperymentu; 64 godzin
 • Biologia drogą eksperymentu; 64 godzin
 • Chemia poprzez eksperyment; 64 godzin
 • Fizyka poprzez eksperyment;  64 godzin
 • Geografia drogą eksperymentu; 64 godzin
 1. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi                       i edukacyjnymi w SP Minkowice Oławskie:
 • "Mówię poprawnie" zajęcia logopedyczne; 192 godzin
 • Zajęcia psychoedukacyjne; 64 godzin
 • Zajęcia terapeutyczne (Terapia BioFeedBack – zajęcia indywidualne); 512 godzin
 1. Rozszerzenie oferty SP Minkowice Oławskie o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym:
 • Dziś myślę o jutrze - doradztwo edukacyjno-zawodowe; 20 godzin

SZKOŁA PODSTAWOWA MIŁOSZYCE

a)    Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej  im. Maratończyków Polskich  w Miłoszycach:

 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy IV-VIII; 128 godzin
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy IV-VIII; 128 godzin
 • "Poznaję świat" zajęcia z języka angielskiego klasy I-III; 192 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego klasy IV-VIII; 52 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, klasy IV-VIII; 96 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki; 44 godzin
 • Zajęcia rozwijające z matematyki, klasy IV-VIII;  154 godzin
 • Zajęcia rozwijające z biologii; 64 godzin
 • Zajęcia rozwijające z fizyki; 44 godzin
 • Zajęcia rozwijające z chemii;  44 godzin
 • Klubik małego matematyka, klasy I-III; 188 godzin
 • "Zdobywcy wiedzy" - zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII; 84 godzin
 1. Realizacja zajęć opartych na metodzie eksperymentu
 • Matematyka metodą eksperymentu; 64 godzin
 • Przyroda metodą eksperymentu; 52 godzin
 • Biologia drogą eksperymentu; 52 godzin
 • Chemia poprzez eksperyment; 52 godzin
 • Fizyka poprzez eksperyment;  52 godzin
 • Geografia drogą eksperymentu; 52 godzin
 1. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi                       i edukacyjnymi w SP Miłoszyce
 • "Mówię poprawnie" zajęcia logopedyczne; 192 godzin
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 192 godzin

SZKOŁA PODSTAWOWA NR.1 JELCZ-LASKOWICE

        a). Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr.1        

 im. św. Jana Pawła II w Jelcz-Laskowice:

 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy IV-VIII; 128 godzin
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy IV-VIII; 128 godzin
 • "Poznaję świat" zajęcia z języka angielskiego klasy I-III; 128 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, klasy IV-VIII; 128 godzin
 • Zajęcia rozwijające z matematyki, klasy IV-VIII; 64 godzin
 • Klubik małego matematyka, klasy I-III; 64 godzin
 • "Zdobywcy wiedzy" - zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII;64 godzin

       b). Realizacja zajęć opartych na metodzie eksperymentu

 • Matematyka metodą eksperymentu; 64 godzin
 • Przyroda metodą eksperymentu; 64 godzin
 • Biologia drogą eksperymentu; 64 godzin
 • Chemia poprzez eksperyment; 32 godzin
 • Fizyka poprzez eksperyment;  32 godzin
 • Geografia drogą eksperymentu; 32 godzin

       c). Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi    

             i edukacyjnymi w SP-1 Jelcz-Laskowice

 • "Mówię poprawnie" zajęcia logopedyczne; 192 godzin
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 192 godzin
 1. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, oraz rozszerzenie oferty SP-1 Jelcz Laskowice o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym
 • Dziś myślę o jutrze - doradztwo edukacyjno-zawodowe; 40 godzin
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów – porady i konsultacje; 64 godzin
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wycofanych, dzieci wykazujących objawy uzależnienia od cyberprzestrzeni;  64 godzin

SZKOŁA PODSTAWOWA NR.2 JELCZ-LASKOWICE

        a). Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr.2      

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelcz-Laskowice:

 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy IV-VIII; 64 godzin
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy IV-VIII; 192 godzin
 • "Poznaję świat" zajęcia z języka angielskiego klasy I-III; 64 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego klasy IV-VIII; 64 godzin
 • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego klasy IV-VIII; 64 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, klasy IV-VIII; 768 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z przyrody klasy IV-VIII; 128 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z chemii; 128 godzin
 • Zajęcia rozwijające z matematyki, klasy IV-VIII; 480 godzin
 • Klubik małego matematyka, klasy I-III; 192 godzin
 • Ciekawi świata - edukacja przyrodnicza, klasy I-III; 224 godzin
 • "Zdobywcy wiedzy" - zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII; 96 godzin
 •  Nowoczesny świat - posługiwanie się TIK, klasy I-III; 96 godzin
 • Ćwiczymy umysły - umiejętność uczenia się, klasy I-III; 192 godzin

       b). Realizacja zajęć opartych na metodzie eksperymentu

 • Matematyka metodą eksperymentu; 64 godzin
 • Przyroda metodą eksperymentu; 64 godzin
 • Biologia drogą eksperymentu; 64 godzin
 • Chemia poprzez eksperyment; 128 godzin
 • Geografia drogą eksperymentu; 128 godzin

       c). Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi    

             i edukacyjnymi w SP-2 Jelcz-Laskowice

 • "Mówię poprawnie" zajęcia logopedyczne; 410 godzin
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 192 godzin
 • Zajęcia psychoedukacyjne; 285 godzin
 • Zajęcia terapeutyczne; 128 godzin

d). Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, oraz rozszerzenie oferty SP-2 Jelcz 

      Laskowice o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym

 • Dziś myślę o jutrze - doradztwo edukacyjno-zawodowe; 20 godzin
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów – porady i konsultacje; 160 godzin

SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3 JELCZ-LASKOWICE

        a). Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr.3      

 im. Bolesława Prusa w Jelcz-Laskowice:

 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy IV-VIII; 128 godzin
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy IV-VIII; 128 godzin
 • "Poznaję świat" zajęcia z języka angielskiego klasy I-III; 128 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego klasy IV-VIII; 64 godzin
 • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego klasy IV-VIII; 64 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, klasy IV-VIII; 128 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki; 64 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z geografii; 64 godzin
 • Zajęcia rozwijające z matematyki; 128 godzin
 • Zajęcia rozwijające z przyrody; 64 godzin
 • "Zdobywcy wiedzy" - zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII; 128godzin
 •  Nowoczesny świat - posługiwanie się TIK, klasy I-III; 64 godzin
 • Ćwiczymy umysły - umiejętność uczenia się, klasy I-III; 320 godzin

       b). Realizacja zajęć opartych na metodzie eksperymentu

 • Matematyka metodą eksperymentu; 64 godzin
 • Przyroda metodą eksperymentu; 64 godzin
 • Biologia drogą eksperymentu; 64 godzin
 • Chemia poprzez eksperyment; 64 godzin
 • Fizyka poprzez eksperyment; 64 godzin
 • Geografia drogą eksperymentu; 64 godzin

       c). Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi    

             i edukacyjnymi w SP-3 Jelcz-Laskowice

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 832 godzin
 1. W ramach projektu założono następujące studia podyplomowe/szkolenie dla nauczycieli:

SZKOŁA PODSTAWOWA MINKOWICE OŁAWSKIE:

 • Szkolenie: Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji;  8 godzin
 • Szkolenie:  Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli; 12 godzin
 • Szkolenie z obsługi biofeedback I i II stopnia; 1osoba

SZKOŁA PODSTAWOWA MIŁOSZYCE:

 • Szkolenie: Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji;  8 godzin
 • Szkolenie:  Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli; 24 godzin
 • Szkolenie: Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 10 godzin

SZKOŁA PODSTAWOWA NR.1 JELCZ-LASKOWICE:

 • Szkolenie: Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji;  8 godzin
 • Szkolenie:  Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli; 12 godzin
 • Szkolenie: Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi

                   potrzebami edukacyjnymi; 10 godzin

 • Szkolenie: Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych; 8 godzin

SZKOŁA PODSTAWOWA NR.2 JELCZ-LASKOWICE:

 • Szkolenie: Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji;  8 godzin
 • Szkolenie:  Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli; 12 godzin
 • Szkolenie: Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 10 godzin
 • Studia podyplomowe: Socjoterapia (3semestry); 1osoba
 • Szkolenie: Metody Tomatisa -słuchowej stymulacji neurosensorycznej; 1osoba

SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3 JELCZ-LASKOWICE:

 • Szkolenie: Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji;  8 godzin
 • Szkolenie:  Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli; 24 godzin
 • Szkolenie: Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych; 8 godzin
 • Szkolenie: Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 10 godzin

§ 3

Uczestnicy/ Uczestniczki projektu

 1. Projekt jest skierowany do uczniów/uczennic oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej Minkowice Oławskie, Szkoły Podstawowej Miłoszyce, także Szkoły Podstawowej nr.1 Jelcz-Laskowice, również Szkoły Podstawowej nr.2 Jelcz-Laskowice oraz Szkoły Podstawowej nr.3 Jelcz-Laskowice. Są to osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa dolnośląskiego w Gminie Jelcz-Laskowice w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Uczestnikiem projektu może być uczeń/uczennica lub nauczyciel Szkoły Podstawowej Minkowice Oławskie i/lub Szkoły Podstawowej Miłoszyce i/lub Szkoły Podstawowej nr.1 Jelcz-Laskowice                          i/lub Szkoły Podstawowej nr.2 Jelcz-Laskowice  i/lub Szkoły Podstawowej nr.3  Jelcz-Laskowice                     którzy złożyli wymagane dokumenty rekrutacyjne i zostali zakwalifikowani do udziału  w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

§ 4

Proces rekrutacji

 1. Nabór Uczestników/Uczestniczek projektu odbywa się w trzech turach, zgodnie z harmonogramem realizacjiprojektu:

I rekrutacja – II 2019,

II rekrutacja – IX 2019 za dzieci, które odejdą ze szkoły,

III rekrutacja do projektu IX 2020 za dzieci, które odejdą ze szkoły,

IV rekrutacja – IX 2021 za dzieci, które odejdą ze szkoły.

 1. Terminy, o których mowa w punkcie 1) mogą ulec przesunięciu, a także wydłużeniu, o czym Beneficjent poinformuje poprzez wywieszenie stosownej informacji w biurze projektu lub na stronie internetowej.
 2. Rekrutacja będzie przeprowadzona w sposób otwarty, z uwzględnieniem zasad równych szans, w tym zasadą równości płci, wszyscy kandydaci będą mieli równy dostęp i równe prawa. W ramach rekrutacji nie będzie faworyzowana żadna płeć, ani rodzaj niepełnosprawności.
 3. Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Beneficjenta, wskładzie dwuosobowym (w każdej z pięciu szkół): dyrektor szkoły – przewodniczący komisji i nauczyciel ze szkoły – członek komisji rekrutacyjnej.
 4. Procedura rekrutacji uczniów:
  1. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje rodzic (opiekun prawny), poprzez wypełnienie                              i podpisanie:

- formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

- regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych

 1. Zebranie się Komisji Rekrutacyjnej
 2. Wybór uczestników projektu, przy czym Komisja Rekrutacyjna przyzna dodatkowe punkty kandydatom/tkom:

            - uczniowie z niepełnosprawnością (orzeczenie) – 4 pkt

            - uczniowie korzystający z pomocy społecznej (zaświadczenie z GOPS) – 3 pkt

     - uczniowie zdolni, którzy mają osiągnięcia w konkursach, olimpiadach (na podstawie opinii dyrekcji/wychowawcy) – 2 pkt

     - uczniowie mający trudności w uczeniu się (na podstawie opinii dyrekcji/wychowawcy) – 2 pkt

 1. Procedura rekrutacji nauczycieli:
 2. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje kandydat, poprzez wypełnienie i podpisanie:

- formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

- regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych

 1. Zebranie się Komisji Rekrutacyjnej
 2. Wybór uczestników projektu, przy czym Komisja Rekrutacyjna przyzna dodatkowe punkty kandydatom/tkom:

- nauczyciele z krótkim stażem do 5 lat(na podstawie świadectw pracy, formularzy osobowych)- 2 pkt.

- niskie kompetencje w zakresie oferowanego wsparcia uczniów (na podstawie wywiadu podczas rozmowy z nauczycielem, formularzy osobowych) - 5 pkt.

 1. Dokumenty rekrutacyjne nauczyciele/ uczniowie lub ich rodzice (opiekunowie prawni) składają  w biurze rekrutacyjnym – Szkoła Podstawowa Minkowice Oławskie ul: Kościelna 20, 55-220 Jelcz-Laskowice; Szkoła Podstawowa Miłoszyce ul: Główna 24, 55-220 Jelcz-Laskowice; Szkoła Podstawowa nr.1 Jelcz-Laskowice ul: Świętochowskiego 1, 55-220 Jelcz-Laskowice; Szkoła Podstawowa nr.2                Jelcz-Laskowice ul: Aleja Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice,  oraz Szkoła Podstawowa nr.3                          Jelcz-Laskowice ul: Bolesława Prusa 2, 55-220 Jelcz-Laskowice.
  1. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularzu zgłoszeniowego wraz z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacyjne.
  2. Wniosek o udział w projekcie niespełniający warunków regulaminu nie będzie rozpatrywany. Złożone dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
  3. Wszystkie osoby zakwalifikowane oraz ich rodzice opiekunowie prawni, zostaną powiadomione osobiście lub drogą elektroniczną lubtelefonicznie.
  4. Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestnik/ Uczestniczka projektu lub rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązany będzie do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Umowy uczestnictwa,  nie później niż w pierwszym dniu otrzymania wsparcia.
  5. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.
  6. Odmowa podania danych osobowych mojego dziecka oraz moich oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
  7. W przypadku liczby Wniosków przekraczającej liczbę miejsc, powstaną listyrezerwowe (od najwyższej do najniższej liczby punktów).
  8. Z prac Komisji rekrutacyjnej zostanie stworzonyprotokół.

§ 5

Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Zajęcia dodatkowe przewidziane do przeprowadzenia odbywać się będą w Szkole, do której uczęszczają uczniowie z zastosowaniem podziału nagrupy.
 2. Podział na grupy, szczegółowy harmonogram zajęć dodatkowych i jego zmiany Dyrektor szkołypublikujenastronieinternetowej oraz nauczyciel prowadzący zajęcia zawiadamia Uczestników/ Uczestniczki projektu i ich rodziców /opiekunów prawnych.
 3. Uczniowie/ Uczennice uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach projektunieodpłatnie.
 4. Jeden uczestnik/uczestniczka może brać udział w kilku różnych zajęciach.
 5. Szkolenie dla nauczycieli są finansowane ze środków projektu.
 6. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez sprawdzenie listyobecności.
 7. Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne usprawiedliwienie podpisane przez /rodzica opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza się do szkolnej dokumentacjiprojektowej.
 8. Uczestnicy i uczestniczki ich rodzice / opiekunowie prawni zakwalifikowani/ne do udziału w zajęciach zobowiązani/ne są do:
  1. regularnego uczestniczenia w zajęciach/szkoleniach
  2. uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu, monitoringiem i ewaluacją, współpracy z Beneficjentem, dostarczania wszelkich informacji i dokumentów na żądanie Beneficjenta
  3. przestrzegania punktualności
  4. wypełniania testów osiągnięć przeprowadzanych przez prowadzących
  5. poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem
  6. w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie/nieobecności rodzic/opiekun ucznia jest   zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Dyrekcji szkoły
  7. deklaracja zakwalifikowanego/nej do udziału w projekcie uczestnika/czki musi zostać wypełniona najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć
  8. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego dziecka statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD 2014-2020. Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku z realizacją ww. celu.

§ 6

Regulacje pozostałe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniempodpisania.
 2. Beneficjent projektu ma możliwość dokonania zmian w Regulaminie, o czym powiadamia Uczestników/Uczestniczkiprojektu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Beneficjenta lub Szkoły.
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy aktów prawnychidokumentówprogramowychdotyczącychrealizacjiprojektówwramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

 ROK SZKLONY 2020/2021

 

Harmonogram zajęć obowiązujący od 31 maja 2021r.

PSP nr 3 w budynku przy ul. Prusa
Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1

K. Kossowski

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Dzień: czwartek

Godz.: 13.55-14.40

Sala: 5

2

K. Kossowski

Fizyka przez eksperyment – zajęcia rozwijające

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13.55-14.40

Sala: 5

3 W. Dyr Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. IV-VIII

Dzień: wtorek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala:  6

4 W. Dyr Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Dzień: czwartek

Godz.: 12.45 – 13.30

Sala: 50

5 K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

Dzień: środa

Godz.: 10.05 – 10.50

Sala:52

6 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  I grupa

D7zień: poniedziałek

Godz.: 10.55

Sala:52

7 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  XI grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 10.55

Sala: 52

8 Z. Rumież "Zdobywcy wiedzy"- zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII

Dzień: czwartek

Godz.: 15.20 – 16.05

Sala: 38

9 M. Kamińska Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Dzień: Środa

Godz.: 7.30 – 8.15

Sala:  37

10 L. Raczak "Zdobywcy wiedzy" -zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII

Dzień: czwartek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala: 14

11 B. Jaruga Biologia drogą eksperymentu

Dzień: środa

Godz.: 15.20 – 16.05

Sala: 41

12 R. Deryło Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Dzień: wtorek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala: 5

13 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki

Dzień: piątek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala: 5

14 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki

Dzień: czwartek

Godz.: 13.55 – 14.40

Sala: 4

15 R. Deryło Matematyka drogą eksperymentu

Dzień: wtorek

Godz.: 13.05 – 13.50

Sala: 5

16 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  gr.I

Dzień: wtorek

Godz.: 8.35 – 9.20

Sala: 32

17 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  gr.II

Dzień: środa

Godz.: 8.35 – 9.20

Sala: 32

18 J. Skórzewska-Malina Zajęcia rozwijające z języka angielskiego "Poznaję świat"  kl. I-III  od 8.02.2021

Dzień: wtorek

Godz.: 11.15  - 12.00

Sala:  1

19 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne X grupa

Dzień: środa

Godz.: 14.00 – 14.45

Sala: 2

20 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  VIII grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 13.05 0 13.50

Sala: 1

21 K. Pilawa Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne III grupa

Dzień: środa

Godz.: 12.45 – 13.30

Sala: 50

22 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne VIII grupa  od 1.02.2021

Dzień: czwartek

Godz.: 13.05 0 13.50

Sala: 1

23 A. Jaszczyszyn Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IX grupa  od 1.02. 2021

Dzień: czwartek

Godz.: 13.55 0 14.40

Sala: 26

PSP nr 3 w budynku przy ul. Hirszfelda
Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
24 W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: czwartek

Godz.: 10.50 – 11.35

Sala: 5

25 K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

Dzień: środa

Godz.: 10.05 – 10.50

Sala: 52

26 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne I grupa

Dzień: poniedziałek

Godz29.: 10.55 – 11.40

Sala: 52

27 K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne XI grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 10.55 – 11.40

Sala: 52

28 E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 9.10 – 9.55

Sala: 50

29 A. Majdura Zajęcia rozwijające z przyrody

Dzień: poniedziałek

Godz.  12.45- 13.30

30 K. Michalska- Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  IV grupa

Dzień: piątek

Godz.: 11.00 – 11.45

Sala: 50

31 K. Michalska- Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  VI grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 9.10 – 9.55

Sala: 50

32 K. Michalska- Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  VII grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 10.05 – 10.50

Sala: 50

33 K. Michalska- Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  XII grupa

Dzień: wtorek

Godz. 12.30-13.15  

sala nr 50

34 R. Bąk Nowoczesny Świat – posługiwanie się TIK (kl.I-III)  od 8.02.2021

Dzień: piątek

Godz. 9.10- 9.55

Sala: 57

35 E. Rembisz-Drwięga Zajęcia rozwijające z języka angielskiego "Poznaję świat" 

Dzień: czwartek

Godz.: 10.05 – 10.50

Sala:  47

36 E. Rembisz-Drwięga Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Dzień: środa

Godz.: 8.55 -9.40

Sala: 47

37 K. Pilawa Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  XIII grupa

Dzień: poniedziałek

Godz.: 13.05 – 13.50

Sala: 6

38 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  II grupa

Dzień: poniedziałek

Godz.: 12.15 – 13.00

Sala: 47

39 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  V grupa

Dzień: piątek

Godz.: 12.20 – 13.05

Sala: 47

40 W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: czwartek

Godz.: 10.50 – 11.35

Sala: 5

41 A. Niedworok Geografia drogą eksperymentu

Dzień: wtorek

Godz.:  10.55 - 11.40

Sala: 50

 Harmonogram zajęć obowiązujący od 04.05. 2021 r.

 I. Zajęcia prowadzone w formie online.

Lp. Nauczyciel Rodzaj zajęć Data/Dzień Godzina

1

K. Pilawa     

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. III (kl.5b)

05.05.2021

środa

12.45 – 13.30

12.05.2021

środa

12.45 – 13.30
2 K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. XIII (kl.8a)

10.05.2021

poniedziałek

13.00 – 13.45
3

K. Kossowski

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

6.05.2021

Czwartek

13.55 – 14.40

13.05.2021

Czwartek

13.55 – 14.40
4 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

II grupa

10.05.2021

Poniedziałek

12.15 – 13.45
5 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V grupa

07.05.2021

Piątek

12.20 – 13.50

14.05.2021

Piątek

12.20 – 13.50
6 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VII (4b)

04.05.2021

Wtorek

14:15 – 15:00

10.05.2021

Poniedziałek

14:15 – 15:00

11.05.2021

Wtorek

14:15 – 15:00
7 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IV (6c)

05.05.2021

Środa

09:15 – 10:00

05.05.2021

Środa

10.10 – 10.55

12.05.2021

Środa

09:15 – 10:00

12.05.2021

Środa

10.10 – 10.55
8 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VI (6d)

06.05.2021

Czwartek

09.10 – 09:55

06.05.2021

Czwartek

10.05 – 10:50

13.05.2021

Czwartek

09.10 – 09:55

13.05.2021

Czwartek

10.05 – 10:50
9 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki (kl. VIII)

4.05.2021

wtorek

13.50 – 14.35

11.05.2021

wtorek

13.50 – 14.35

18.05.2021

wtorek

13.50 – 14.35
10 R. Deryło

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl. VII)

7.05.2021

piątek

8.30 – 9.15

14.05.2021

piątek

8.30 – 9.15

21.05.2021

piątek

8.30 – 9.15
28.05.2021 8.30 – 9.15
11 R. Deryło Zajęcia wyrównawcze z matematyki

4.05.2021

wtorek

13.00 – 13.45

11.05.2021

wtorek

 13.00 – 13.45

18.05.2021

wtorek

 13.00 – 13.45
12 R. Deryło

Matematyka metodą eksperymentu

5.05.2021

środa

8.30 – 9.15

12.05.2021

środa

  8.30 – 9.15

19.05.2021

środa

8.30 – 9.15

II. Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej.

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym kl. 1-3
PSP nr 3 w budynku przy ul. Prusa
Lp. Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 8.35 – 9.20

Sala: 32

2 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 11.15 – 12.00

Sala: 32

3 J. Skórzewska-Malina Zajęcia rozwijające z języka angielskiego "Poznaję świat"  kl. I-III 

Dzień: wtorek

Godz.: 11.15  - 12.00

Sala:  1

4 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne VIII grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 13.05 0 13.50

Sala: 1

5 A. Jaszczyszyn Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IX grupa

Dzień: czwartek

Godz.: 13.55 0 14.40

Sala: 26

PSP nr 3 w budynku przy ul. Hirszfelda
Lp. Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1 W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: czwartek

Godz.: 10.50 – 11.35

Sala: 5

2 K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

Dzień: czwartek

Godz.: 9.10 – 9.55

Sala: 34

3 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne I grupa

Dzień: poniedziałek

Godz.: 10.55 – 11.40

Sala: 52

4 E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 9.10 – 9.55

Sala: 50

5 A. Majdura Zajęcia rozwijające z przyrody

Dzień: poniedziałek

Godz.  12.45- 13.30

6 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr XII (kl. I-III)

Dzień: wtorek

Godz. 12.30 – 13.15

7 R. Bąk Nowoczesny Świat – posługiwanie się TIK (kl. I-III)

Dzień: wtorek

Godz.: 10.10 – 10.55

Sala: 38

 

Harmonogram zajęć online obowiązujący od 1.04.2021 r.

Lp

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Data/Dzień

Godzina

1

 

K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. III (kl.5b)

07.04.2021 środa

12.45 - 13.30

14.04.2021 środa

12.45 - 13.30

21.04.2021 środa

12.45- 13.30

28.04.2021 środa

12.45- 13.30

2

K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. XIII (kl.8a)

12.04.2021  poniedziałek

13.00 - 13.45

19.04.2021 poniedziałek

13.00-13.45

26.04.2021 poniedziałek

13.00-13.45

3

K. Kossowski

 

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

8.04.2021 Czwartek

13.55-14.40

15.04.2021 Czwartek

 

13.55-14.40

22.04.2021 Czwartek

13.55-14.40

29.04.2021 Czwartek

13.55-14.40

4

E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne II grupa

12.04.2021  Poniedziałek

  12.15 – 13.45

19.04.2021  Poniedziałek

  12.15 – 13.45

26.04.2021  Poniedziałek

  12.15 – 13.45

5

E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V grupa

09.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

16.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

23.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

30.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

6

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VII (4b)

12.04.2021 Poniedziałek

08:00 – 08:45

13.04.2021 Wtorek

07:45 – 08:30

19.04.2021 Poniedziałek

08:00 – 08:45

20.04.2021 Wtorek

07:45 – 08:30

26.04.2021 Poniedziałek

08:00 – 08:45

27.04.2021 Wtorek

07:45 – 08:30

7

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IV (6c)

07.04.2021 Środa

09:15-10:00

07.04.2021 Środa

10.10 – 10.55

14.04.2021 Środa

09:15-10:00

14.04.2021 Środa

10.10 – 10.55

21.04.2021 Środa

09:15-10:00

21.04.2021 Środa

10.10 – 10.55

28.04.2021 Środa

09:15-10:00

28.04.2021 Środa

10.10 – 10.45

8

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VI (6d)

13.04.2021 Wtorek

08.30 – 09:15

13.04.2021 Wtorek

09.25 – 10:10

20.04.2021 Wtorek

08.30 – 09:15

20.04.2021 Wtorek

09.25 – 10:10

27.04.2021 Wtorek

08.30 – 09:15

27.04.2021 Wtorek

09.25 – 10:10

9

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr XII (kl. I-III)

13.04.2021 Wtorek

11.00 – 11.45

20.04.2021 Wtorek

11.00 – 11.45

27.04.2021 Wtorek

11.00 – 11.45

10

R. Deryło

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VIII)

13.04.2021 wtorek

13.50-14.35

20.04.2021 wtorek

13.50-14.35

27.04.2021 wtorek

13.50-14.35

11

R. Deryło

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VII)

 

9.04.2021 piątek

8.30-9.15

16.0.2021 piątek

8.30-9.15

23.04.2021 piątek

8.30-9.15

30.04.2021 piątek

8.30-9.15

12

R. Deryło

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

13.04.2021 wtorek

13.00-13.45

20.04.2021 wtorek

 13.00-13.45

27.04.2021 wtorek

 13.00-13.45

13

R. Deryło

Matematyka metodą eksperymentu

7.04.2021 środa

 8.30-9.15

14.04.2021 środa

  8.30-9.15

21.04.2021 środa

 8.30-9.15

28.04.2021 środa

 8.30-9.15

14

K. Karmelita

 

 

 

Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III 

7.04.2021  Środa

11.30-12.15

14.04.2021  Środa

 11.30-12.15

21.04.2021  Środa

11.30-12.15

28.04.2021  Środa

11.30-12.15

15

K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I grupa

12.04.2021  Poniedziałek

10.55 – 11.44  

19.04.2021  Poniedziałek

10.55 – 11.40 

26.04.2021  Poniedziałek

0.55 – 11.44  

16

K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne XI grupa

13.04.2021 Wtorek

8.15-9.00

20.04.2021 Wtorek

8.15-9.00

27.04.2021 Wtorek

8.15-9.00

17

K. Sławska

 

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, gr. II

 

13.04.2021 Wtorek

11.45-12.30

20.04.2021 Wtorek

11.45-12.30

27.04.2021 Wtorek

11.45-12.30

18

K. Sławska

 

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, gr. I

 

7.04.2021 Środa

9.10-9.55

14.04.2021 Środa

9.10-9.55

21.04.2021 Środa

9.10-9.55

 

 

 

28.04.2021 Środa

9.10-9.55

19

A. Jaszczyszyn

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr IX

08.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

15.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

22.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

29.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

20

R. Bąk

Nowoczesny świat- posługiwanie się TIK-kl. I- III

13.04. 2021 Wtorek

 11.55-12.40

20. 04. 2021. Wtorek

11.55-12.40

27. 04. 2021. Wtorek

 11.55-12.40

21

J. Skórzewska-Malina

Zajęcia rozwijające z jezyka angielskiego ,, Poznaję świat klasy 1-3’’

13.04.2021 Wtorek

 11.15- 12.00

20.04.2021 Wtorek

 11.15- 12.00

27.04.2021 Wtorek

 11.15- 12.00

22

E. Żygadło

Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

13.04. 2021 Wtorek

   10.00-10.45

20.042021 Wtorek

    10.00-10.45

27.04.2021 Wtorek

10.10-10.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć online obowiązujący od 22.03.2021 r.

Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Data/Dzień Godzina

1

K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. III (kl.5b)

03.03.2021

środa

12.45 - 13.30

10.03.2021

środa

12.45 - 13.30

17.03.2021

środa

12.45- 13.30

24.03.2021

środa

12.45- 13.30

31.03.2021

środa

12.45- 13.30
2 K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. XIII (kl.8a)

01.03.2021

poniedziałek

13.00 - 13.45

08.03.2021

poniedziałek

13.00-13.45

15.03.2021

poniedziałek

13.00-13.45

22.03.2021

poniedziałek

13.00-13.45

29.03.2021

poniedziałek

13.00-13.45
3

K. Kossowski

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

4.03.2021

Czwartek

13.55-14.40

11.03.2021

Czwartek

13.55-14.40

18.03.2021

Czwartek

13.55-14.40

25.03.2021

Czwartek

13.55-14.40
4 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

II grupa

01.03.2021 Poniedziałek 12.15 – 13.45
08.03.2021 Poniedziałek 12.15 – 13.45
15.03.2021 Poniedziałek   12.15 – 13.00
22.03.2021 Poniedziałek   12.15 – 13.00
29.03.2021 Poniedziałek   12.15 – 13.00
5 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V grupa

05.03.2021 Piątek           12.20 – 13.50
12.03.2021 Piątek           12.20 – 13.50
19.03.2021 Piątek           12.20 – 13.05
26.03.2021 Piątek           12.20 – 13.05
6 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VII (4b)

01.03.2021

Poniedziałek

14:25 – 15:10

02.03.2021

Wtorek

14:25 – 15:10

08.03.2021

Poniedziałek

14:25 – 15:10

09.03.2021

Wtorek

14:25 – 15:10

15.03.2021

Poniedziałek

14:25 – 15:10

16.03.2021

Wtorek

14:25 – 15:10

22.03.2021

Poniedziałek

14:25 – 15:10

23.03.2021

Wtorek

14:25 – 15:10

29.03.2021

Poniedziałek

14:25 – 15:10

30.03.2021

Wtorek

14:25 – 15:10
7 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IV (6c)

03.03.2021

Środa

09:15-10:00

03.03.2021

Środa

10.10 – 10.55

10.03.2021

Środa

09:15-10:00

10.03.2021

Środa

10.10 – 10.55

17.03.2021

Środa

09:15-10:00

17.03.2021

Środa

10.10 – 10.55

24.03.2021

Środa

09:15-10:00

24.03.2021

Środa

10.10 – 10.45

31.03.2021

Środa

09:15-10:00

31.03.2021

Środa

10.10 – 10.45
8 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VI (6d)

04.03.2021

Czwartek

09.10 – 09:55

04.03.2021

Czwartek

10.05 – 10:50

11.03.2021

Czwartek

09.10 – 09:55

11.03.2021

Czwartek

10.05– 10:50

18.03.2021

Czwartek

09.10 – 09:55

18.03.2021

Czwartek

10.05– 10:50

25.03.2021

Czwartek

09.10 – 09:55

25.03.2021

Czwartek

10.05– 10:50
9 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr XII (kl. I-III)

23.03.2021

Wtorek

11.00 – 11.45

30.03.2021

Wtorek

11.00 – 11.45
10 R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VIII)

2.03.2021

wtorek

13.50-14.35

9.03.2021

wtorek

13.50-14.35

16.03.2021

wtorek

13.50-14.35

23.03.2021

wtorek

13.50-14.35

30.03.2021

wtorek

13.50-14.35
11 R. Deryło

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VII)

5.03.2021

piątek

8.30-9.15

12.03.2021

piątek

8.30-9.15

19.03.2021

piątek

8.30-9.15
26.03.2021 8.30-9.15
12 R. Deryło Zajęcia wyrównawcze z matematyki

2.03.2021

wtorek

13.00-13.45

9.03.2021

wtorek

13.00-13.45

16.03.2021

wtorek

13.00-13.45

23.03.2021

wtorek

13.00-13.45

30.02.2021

wtorek

13.00-13.45
13 R. Deryło

Matematyka metodą eksperymentu

3.03.2021

środa

8.30-9.15

10.03.2021

środa

8.30-9.15

17.03.2021

środa

8.30-9.15

24.03.2021

środa

8.30-9.15

31.03.2021

środa

8.30-9.15
14

K. Karmelita

Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III    

24.03.2021 Środa 11.30-12.15
31.03.2021 Środa 11.30-12.15
15 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I grupa 22.03.2021 Poniedziałek     10.55 – 11.44  
29.03.2021 Poniedziałek     10.55 – 11.40
16 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne XI grupa 23.03.2021 Wtorek 8.15-9.00
30.03.2021 Wtorek 8.15-9.00
17

K. Sławska

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, gr. II

23.03.2021  Wtorek             11.45-12.30
30.03.2021  Wtorek             11.45-12.30
6.04.2021  Wtorek             11.45-12.30
18

K. Sławska

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, gr. I

24.03.2021 Środa        9.10-9.55
31.03.2021 Środa        9.10-9.55
7.04.2021 Środa        9.10-9.55
19 A. Jaszczyszyn Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr IX 25.04.2021 Czwartek 13.00-13.45
20 R. Bąk

Nowoczesny świat- posługiwanie się TIK-

kl. I- III

23. 03.2021 Wtorek 11.55- 12.40
30.03. 2021 Wtorek 11.55-12.40
21 J. Skórzewska-Malina Zajęcia rozwijające z jezyka angielskiego ,, Poznaję świat klasy 1-3’’ 23.03.2021 Wtorek 11.15- 12.00
30.03.2021 Wtorek 11.15- 12.00
22 E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

23.03.2021

wtorek   10.00-10.45
30.03.2021 wtorek     10.00-10.45
23 K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr VII 25.03.2021

Czwartek 13.05-13.50

 

 

 

17.03.2021 - zajęcia zkk w gr. III w godz. 12.45-13.30. zostają odwołane !

       

Harmonogram obowiązujący od 1.03.2021 r.

Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Data/Dzień Godzina

1

K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. III (kl.5b)

03.03.2021 środa 12.45 - 13.30
10.03.2021 środa 12.45 - 13.30
17.03.2021 środa 12.45- 13.30
24.03.2021 środa 12.45- 13.30
31.03.2021 środa 12.45- 13.30
2 K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. XIII (kl.8a)

01.03.2021 poniedziałek 13.00 - 13.45
08.03.2021 poniedziałek 13.00-13.45
15.03.2021 poniedziałek 13.00-13.45
22.03.2021 poniedziałek 13.00-13.45
29.03.2021 poniedziałek 13.00-13.45
3

K. Kossowski

Zajęcia wyrównawcze z fizyki 4.03.2021 Czwartek 13.55-14.40
11.03.2021 Czwartek 13.55-14.40
18.03.2021 Czwartek 13.55-14.40
25.03.2021 Czwartek 13.55-14.40
4 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

II grupa

01.03.2021 Poniedziałek  12.15 – 13.45
08.03.2021 Poniedziałek  12.15 – 13.45
15.03.2021 Poniedziałek  12.15 – 13.00
22.03.2021 Poniedziałek  12.15 – 13.00
29.03.2021 Poniedziałek  12.15 – 13.00
5 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V grupa

05.03.2021 Piątek   12.20 – 13.50
12.03.2021 Piątek   12.20 – 13.50
19.03.2021 Piątek   12.20 – 13.05
26.03.2021 Piątek   12.20 – 13.05
6 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VII (4b) 01.03.2021 Poniedziałek 14:25 – 15:10
02.03.2021 Wtorek 14:25 – 15:10
08.03.2021 Poniedziałek 14:25 – 15:10
09.03.2021 Wtorek 14:25 – 15:10
15.03.2021 Poniedziałek 14:25 – 15:10
16.03.2021 Wtorek 14:25 – 15:10
22.03.2021 Poniedziałek 14:25 – 15:10
23.03.2021 Wtorek 14:25 – 15:10
29.03.2021 Poniedziałek 14:25 – 15:10
30.03.2021 Wtorek 14:25 – 15:10
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IV (6c) 03.03.2021 Środa 09:15-10:00
03.03.2021 Środa 10.10 – 10.55
10.03.2021 Środa 09:15-10:00
10.03.2021 Środa 10.10 – 10.55
17.03.2021 Środa 09:15-10:00
17.03.2021 Środa 10.10 – 10.55
24.03.2021 Środa 09:15-10:00
24.03.2021 Środa 10.10 – 10.45
31.03.2021 Środa 09:15-10:00
31.03.2021 Środa 10.10 – 10.45
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VI (6d) 04.03.2021 Czwartek 09.10 – 09:55
04.03.2021 Czwartek 10.05 – 10:50
11.03.2021 Czwartek 09.10 – 09:55
11.03.2021 Czwartek 10.05– 10:50
18.03.2021 Czwartek 09.10 – 09:55
18.03.2021 Czwartek 10.05– 10:50
25.03.2021 Czwartek 09.10 – 09:55
25.03.2021 Czwartek 10.05– 10:50

7

R. Deryło Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VIII) 2.03.2021 wtorek 13.50-14.35
10.03.2021 wtorek 14.45. - 15.30
16.03.2021 wtorek 13.50-14.35
23.03.2021 wtorek 13.50-14.35
30.03.2021 wtorek 13.50-14.35

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VII)

5.03.2021 piątek 8.30-9.15
12.03.2021 piątek 8.30-9.15
19.03.2021 piątek 8.30-9.15
26.03.2021 8.30-9.15
Zajęcia wyrównawcze z matematyki 2.03.2021 wtorek 13.00-13.45
10.03.2021 wtorek  14.00-14.45
16.03.2021 wtorek  13.00-13.45
23.03.2021 wtorek  13.00-13.45
30.02.2021 wtorek 13.00-13.45

Matematyka metodą eksperymentu

3.03.2021 środa  13.50 - 14.35
10.03.2021 środa   8.30-9.15
17.03.2021 środa  8.30-9.15
24.03.2021 środa  8.30-9.15
31.03.2021 środa  8.30-9.15

 

 

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym kl. 1-3

Budynek przy ul. Prusa
Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 8.35 – 9.20   Sala: 32

K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 11.15 – 12.00 Sala: 32

A.Jaszczyszyn Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IX

Dzień: czwartek

Godz.: 14.00 – 14.45   Sala: 27

K. Krawczyk-Herba Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VIII

Dzień: czwartek

Godz.: 13.05  – 13.55   Sala: 1

Budynek przy ul. Hirszfelda
Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: czwartek

Godz.: 10.50 – 11.35   sala: 5

K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

Dzień: czwartek

Godz.: 9.10 – 9.55    sala: 34

K. Karmelita Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne I grupa

Dzień: poniedziałek

Godz.: 10.55 – 11.40 sala: 52

A.Majdura Zajęcia rozwijające z przyrody

Dzień: poniedziałki

Godz.  12.45- 13.30 sala: 47

E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 9.10 – 9.55   sala: 50

K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr XI (6c)

Dzień: wtorek

Godz. 12:30-13:15   sala nr 50

 

Harmonogram obowiązujący od 1.02.2021 r.

Lp. Nauczyciel Rodzaj zajęć Data/Dzień Godzina

1

K. Pilawa Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. III (kl.5b) 03.02.2021 / Środa 12.45 – 13.30
10.02.2021 / Środa 12.45 – 13.30
17.02.2021 / Środa 12.45 – 13.30
24.02.2021 / Środa 12.45 – 13.30
2 K. Pilawa Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. XIII (kl.8a) 01.02.2021 / Poniedziałek 13.00 – 13.45
08.02.2021 / Poniedziałek 13.00 – 13.45
15.02.2021 / Poniedziałek 13.00 – 13.45
15.02.2021 / Poniedziałek 13.00 – 13.45
3

K. Kossowski

Zajęcia wyrównawcze z fizyki 4.02.2021 / Czwartek 13.55 – 14.40
11.02.2021 / Czwartek 13.55 – 14.40
18.02.2021 / Czwartek 13.55 – 14.40
25.02.2021 / Czwartek 13.55 – 14.40
4 E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne II grupa

01.02.2021 / Poniedziałek 12.15 – 13.00
08.02.2021 / Poniedziałek 12.15 – 13.00
15.02.2021 / Poniedziałek 12.15 – 13.00
22.02.2021 / Poniedziałek 12.15 – 13.00
5 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne V grupa 05.02.2021 / Piątek 12.20 – 13.05
12.02.2021 / Piątek 12.20 – 13.05
19.02.2021 / Piątek 12.20 – 13.05
26.02.2021 / Piątek 12.20 – 13.05
6 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VII (4b) 01.02.2021 / Poniedziałek 14.25 – 15.10
02.02.2021 / Wtorek 14.25 – 15.10
08.02.2021 / Poniedziałek 14.25 – 15.10
09.02.2021 / Wtorek 14.25 – 15.10
15.02.2021 / Poniedziałek 14.25 – 15.10
16.02.2021 / Wtorek 14.25 – 15.10
22.02.2021 / Poniedziałek 14.25 – 15.10
23.02.2021 / Wtorek 14.25 – 15.10
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IV (6c) 03.02.2021 / Środa 09.15 – 10.00
03.02.2021 / Środa 10.10 – 10.55
10.02.2021 / Środa 09.15 – 10.00
10.02.2021 / Środa 10.10 – 10.55
17.02.2021 / Środa 09.15 – 10.00
17.02.2021 / Środa 10.10 – 10.55
24.02.2021 / Środa 09.15 – 10.00
24.02.2021 / Środa 10.10 – 10.55
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VI (6d) 04.02.2021 / Czwartek 09.10 – 09.55
04.02.2021 / Czwartek 10.05 – 10.50
11.02.2021 / Czwartek 09.10 – 09.55
11.02.2021 / Czwartek 10.05 – 10.50
18.02.2021 / Czwartek 09.10 – 09.55
18.02.2021 / Czwartek 10.05 – 10.50
25.02.2021 / Czwartek 09.10 – 09.55
25.02.2021 / Czwartek 10.05 – 10.50

23.02.2021r. - Realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (grypy II i V)  została wznowiona.

16.02.2021 r. - Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (grypy II i V) - zostały zawieszone do odwołania

 INFORMUJEMY, IŻ TERMINREALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA  DO CZERWCA 2021

 

Harmonogram obowiązujący od 25.01.2021 

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym (ONLINE) 
Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Data/Dzień Godzina

1

K. Pilawa ZKK, gr. III (kl.5b) 20 .01.2021  środa 12.30 - 13.15
27.01.2021  środa 12.30 - 13.15
2 K. Pilawa ZKK, gr. XIII (kl.8a) 18.01.2021  poniedziałek 13.00 - 13.45
25.01.2021  poniedziałek 13.00-13.45
3

K. Kossowski

Zajęcia wyrównawcze z fizyki 21.01.2021  Czwartek  13.55-14.40
28.01.2021 Czwartek  13.55-14.40
4 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne   II grupa 18.01.2020   Poniedziałek 12.15 – 13.00
25.01.2020  Poniedziałek 12.15 – 13.00
5 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  V grupa 22.01.2020   Piątek    12.20 – 13.05
29.01.2020   Piątek   12.20 – 13.05
6 K. Michalska-Rojek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 7 (4b) 27.01.2021   Środa  09.35 – 10.20
28.01.2021    Środa  08.30 - 09.15
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 4 (6c) 27.01.2021   Środa  10.25 – 11.10
29.01.2021    Piątek  10.10 – 10.55
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 6 (6d) 28.01.2021    Czwartek 09.20 - 10.50


Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym kl. 1-3
PSP nr 3 w budynku przy ul. Prusa
Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 8.35 – 9.20

Sala: 32

2 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 11.15 – 12.00

Sala: 32

PSP nr 3 w budynku przy ul. Hirszfelda
Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
1 W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: czwartek

Godz.: 10.50 – 11.35

Sala: 5

2 K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

Dzień: czwartek

Godz.: 9.10 – 9.55

Sala: 34

3 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne I grupa

Dzień: poniedziałek

Godz.: 10.55 – 11.40

Sala: 52

4 E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

Dzień: wtorek

Godz.: 9.10 – 9.55

Sala: 50

5 A.Majdura Zajęcia rozwijające z przyrody

Dzień: poniedziałki

Godz.  12.45- 13.30.

 •  Harmonogram obowiązujący od 18.01 r.1.2021
 • Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym (ONLINE) 
  Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Data/Dzień Godzina

  1

  K. Pilawa ZKK, gr. III (kl.5b) 20.01.2021  środa 12.30 - 13.15
  27.01.2021  środa 12.30 - 13.15
  2 K. Pilawa ZKK, gr. XIII (kl.8a) 18.01.2021  poniedziałek 13.00 - 13.45
  25.01.2021  poniedziałek 13.00-13.45
  3

  K. Kossowski

  Zajęcia wyrównawcze z fizyki 21.01.2021  Czwartek  13.55-14.40
  28.01.2021 Czwartek  13.55-14.40
  4 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne   II grupa 18.01.2020   Poniedziałek 12.15 –13.00
  25.01.2020  Poniedziałek 12.15 –13.00
  5 E. Kuźmińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  V grupa 22.01.2020   Piątek    12.20 -13.05
  29.01.2020   Piątek   12.20 –13.05
 • Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym kl. 1-3
  Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
  K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

  Dzień: wtorek

  Godz.: 8.35 – 9.20   Sala: 32

  K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

  Dzień: wtorek

  Godz.: 11.15 – 12.00 Sala: 32

  Nauczyciel Rodzaj zajęć Termin realizacji zajęć
  W. Zalezińska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

  Dzień: czwartek

  Godz.: 10.50 – 11.35   Sala: 5

  K. Karmelita Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

  Dzień: czwartek

  Godz.: 9.10 – 9.55    Sala: 34

  K. Karmelita Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne I grupa

  Dzień: poniedziałek

  Godz.: 10.55 – 11.40 Sala: 52

  E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

  Dzień: wtorek

  Godz.: 9.10 – 9.55   Sala: 50

  •  Harmonogram  obowiązujący od 1.01 r.1.2021
  Lp Nauczyciel Rodzaj zajęć Data Dzień /godzina
  1 E. Kuźmińska

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  II grupa

  07.12.2020 Poniedziałek  12.15 – 13.00
  14.12.2020 Poniedziałek  12.15 – 13.00
  21.12.2020 Poniedziałek  12.15 – 13.00
  2 E. Kuźmińska

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  V grupa

  04.12.2020 Piątek            12.20 – 13.05
  11.12.2020 Piątek            12.20 – 13.05
  18.12.2020 Piątek            12.20 – 13.05
  3

  K. Karmelita

  Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III  

  1.12.2020 Wtorek      11.00 – 11.45
  8.12.2020 Wtorek      11.00 – 11.45
  15.12.2020 Wtorek      11.00 – 11.45
  22.12.2020 Wtorek      11.00 – 11.45
  4 K. Karmelita Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I grupa 07.12.2020 Poniedziałek     11.00 – 11.45  
  14.12.2020 Poniedziałek     11.00 – 11.45  
  21.12.2020 Poniedziałek     11.00 – 11.45  
  5 E. Żygadło Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III 07.12.2020 Poniedziałek     10.00-10.45
  14.12.2020 Poniedziałek     10.00-10.45
  21.12.2020 Poniedziałek     10.00-10.45
  6 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III 01.12.2020  Wtorek             11.25-12.10
  08.12.2020  Wtorek             11.25-12.10
  15.12.2020  Wtorek             11.25-12.10
  22.12.2020  Wtorek             11.25-12.10
  7 K. Sławska Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III 02.12.2020 Środa           9.10-9.55
  09.12.2020 Środa           9.10-9.55
  16.12.2020 Środa           9.10-9.55
  23.12.2020 Środa          9.10-9.55
  8 K. Pilawa

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  III grupa

  02.12.2020 Środa 12.30-13.15
  09.12.2020 Środa 12.30 -13.15
  16.12.2020 Środa 12.30 -13.15
  9 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne XIII grupa 07.12.2020 Poniedziałek 13.00-13.45
  14.12.2020 Poniedziałek 13.00-13.45
  21.12.2020 Poniedziałek 13.00-13.45
 • Od 4. 12.2020 r. do dnia 18.12. 2020 r. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (II grupa oraz V grupa) prowadzone przez E. Kuźmińską zostają zawieszone.

 • Od 01.12. 2020 r. niektóre formy zajęć odbywają się w formie online (aktualny wykaz w harmonogramie).
 • Od dnia  3.11.2020 r. K. Karmelita - Zajęcia Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III realizowane bedą w czwartki godz. 9.10 sala 34
 • 29.10.2020 odbedą się zajęcia wyrównawcze z fizyki, prowadzone przez K. Kossowskiego.
 • Od dnia 27.10  E. Żygadło - Zajęcia Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III realizowane będą we wtorki w godz.9.10-9.55 sala 50
 • Od dnia 26.10 2020 r. do odwołania zajęcia projektowe dla klas 4-8 zostają zawieszone !
 • 26.10.2020 odbedą sie zajęcia rozwijające, Fizyka przez eksperyment., prowadzone przez K. Kossowskiego .
 • Od dnia 14.10.2020 r. E.Kuźmińska -  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr.V realizowane będą w piątki w godz. 12.20 - 13.05 sala 47
 • 12.10.2020 odbedą sie zajęcia rozwijające, Fizyka przez eksperyment., prowadzone przez K. Kossowskiego .
 • Od dnia 9.10 2020 r. do odwołania zajęcia projektowe dla klas 1-3 zostają zawieszone !
 •  1.10.2020 odbedą się zajęcia wyrównawcze z fizyki, prowadzone przez K. Kossowskiego.
 • Dnia 21.09.20r. A. Majdura - Zajęcia rozwijające z przyrody - wyjście nad staw na 2 godz.

Lp

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Data/Dzień

Godzina

1

 

K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. III (kl.5b)

07.04.2021 środa

12.45 - 13.30

14.04.2021 środa

12.45 - 13.30

21.04.2021 środa

12.45- 13.30

28.04.2021 środa

12.45- 13.30

2

K. Pilawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

gr. XIII (kl.8a)

12.04.2021  poniedziałek

13.00 - 13.45

19.04.2021 poniedziałek

13.00-13.45

26.04.2021 poniedziałek

13.00-13.45

3

K. Kossowski

 

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

8.04.2021 Czwartek

13.55-14.40

15.04.2021 Czwartek

 

13.55-14.40

22.04.2021 Czwartek

13.55-14.40

29.04.2021 Czwartek

13.55-14.40

4

E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne II grupa

12.04.2021  Poniedziałek

  12.15 – 13.45

19.04.2021  Poniedziałek

  12.15 – 13.45

26.04.2021  Poniedziałek

  12.15 – 13.45

5

E. Kuźmińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V grupa

09.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

16.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

23.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

30.04.2021  Piątek

12.20 – 13.50

6

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VII (4b)

12.04.2021 Poniedziałek

08:00 – 08:45

13.04.2021 Wtorek

07:45 – 08:30

19.04.2021 Poniedziałek

08:00 – 08:45

20.04.2021 Wtorek

07:45 – 08:30

26.04.2021 Poniedziałek

08:00 – 08:45

27.04.2021 Wtorek

07:45 – 08:30

7

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr IV (6c)

07.04.2021 Środa

09:15-10:00

07.04.2021 Środa

10.10 – 10.55

14.04.2021 Środa

09:15-10:00

14.04.2021 Środa

10.10 – 10.55

21.04.2021 Środa

09:15-10:00

21.04.2021 Środa

10.10 – 10.55

28.04.2021 Środa

09:15-10:00

28.04.2021 Środa

10.10 – 10.45

8

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr VI (6d)

13.04.2021 Wtorek

08.30 – 09:15

13.04.2021 Wtorek

09.25 – 10:10

20.04.2021 Wtorek

08.30 – 09:15

20.04.2021 Wtorek

09.25 – 10:10

27.04.2021 Wtorek

08.30 – 09:15

27.04.2021 Wtorek

09.25 – 10:10

9

K. Michalska-Rojek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr XII (kl. I-III)

13.04.2021 Wtorek

11.00 – 11.45

20.04.2021 Wtorek

11.00 – 11.45

27.04.2021 Wtorek

11.00 – 11.45

10

R. Deryło

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VIII)

13.04.2021 wtorek

13.50-14.35

20.04.2021 wtorek

13.50-14.35

27.04.2021 wtorek

13.50-14.35

11

R. Deryło

Zajęcia rozwijające z matematyki (kl.VII)

 

9.04.2021 piątek

8.30-9.15

16.0.2021 piątek

8.30-9.15

23.04.2021 piątek

8.30-9.15

30.04.2021 piątek

8.30-9.15

12

R. Deryło

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

13.04.2021 wtorek

13.00-13.45

20.04.2021 wtorek

 13.00-13.45

27.04.2021 wtorek

 13.00-13.45

13

R. Deryło

Matematyka metodą eksperymentu

7.04.2021 środa

 8.30-9.15

14.04.2021 środa

  8.30-9.15

21.04.2021 środa

 8.30-9.15

28.04.2021 środa

 8.30-9.15

14

K. Karmelita

 

 

 

Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III 

7.04.2021  Środa

11.30-12.15

14.04.2021  Środa

 11.30-12.15

21.04.2021  Środa

11.30-12.15

28.04.2021  Środa

11.30-12.15

15

K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I grupa

12.04.2021  Poniedziałek

10.55 – 11.44  

19.04.2021  Poniedziałek

10.55 – 11.40 

26.04.2021  Poniedziałek

0.55 – 11.44  

16

K. Karmelita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne XI grupa

13.04.2021 Wtorek

8.15-9.00

20.04.2021 Wtorek

8.15-9.00

27.04.2021 Wtorek

8.15-9.00

17

K. Sławska

 

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, gr. II

 

13.04.2021 Wtorek

11.45-12.30

20.04.2021 Wtorek

11.45-12.30

27.04.2021 Wtorek

11.45-12.30

18

K. Sławska

 

Ćwiczymy umysły – umiejętność uczenia się, gr. I

 

7.04.2021 Środa

9.10-9.55

14.04.2021 Środa

9.10-9.55

21.04.2021 Środa

9.10-9.55

 

 

 

28.04.2021 Środa

9.10-9.55

19

A. Jaszczyszyn

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gr IX

08.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

15.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

22.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

29.04.2021 Czwartek 

13.00 – 13.45

20

R. Bąk

Nowoczesny świat- posługiwanie się TIK-kl. I- III

13.04. 2021 Wtorek

 11.55-12.40

20. 04. 2021. Wtorek

11.55-12.40

27. 04. 2021. Wtorek

 11.55-12.40

21

J. Skórzewska-Malina

Zajęcia rozwijające z jezyka angielskiego ,, Poznaję świat klasy 1-3’’

13.04.2021 Wtorek

 11.15- 12.00

20.04.2021 Wtorek

 11.15- 12.00

27.04.2021 Wtorek

 11.15- 12.00

22

E. Żygadło

Ćwiczymy umysły -umiejętność uczenia się, klasy I-III

13.04. 2021 Wtorek

   10.00-10.45

20.042021 Wtorek

    10.00-10.45

27.04.2021 Wtorek

10.10.1945

 FE PR DS UE EFS poziom PL kolor

Informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. B. Prusa w Jelczu - Laskowicach uczestniczy w projekcie "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

W ramach projektu, który realizowany będzie przez 2 lata (luty 2019 - styczeń 2021):

 • odbędą się zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania oraz zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Udział we wszystkich zajęciach jest dla uczniów nieodpłatny (PLANOWANE ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - W MARCU);
 • przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli, podnoszące ich kompetencje z zakresu kształtowania umiejętności kluczowych;
 • zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, wspierające prowadzenie zajęć.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby szkoły oraz zgłaszane przez rodziców. Umożliwia rozwój dzieci w zakresie zdobywania umiejętności kluczowych dla dalszej edukacji! Sukces projektu i jego końcowy wynik zależy w dużej mierze od wspólnego zaangażowania szkoły i rodziców. Wykorzystajmy szansę, która przed nami.

Piotr Pilawa, dyrektor PSP nr 3 w Jelczu - Laskowicach

dokumenty do pobrania - czytaj więcej

Początek strony