Decyzją MEiN nauczanie zdalne dla uczniów klas 5-8 zostało skrócone i będzie się odbywać do 18.02 włącznie - z wykorzystaniem Teams, zgodnie z planem zajęć w dzienniku elektronicznym (uwaga na zmiany w planie!). Zerówki oraz klasy 1-4 będą nadal pracować stacjonarnie.

Początek strony