Szkolny zestaw programów 2020/2021

Przedmiot Oddział Nr w zestawie Program/Autor/Wydawnictwo Nauczyciel
Wychowanie przedszkolne 0 a, b, 1/2020 „Planeta dzieci” Jolanta Wasilewska WSiP E. Kuźmińska W. Zalezińska
Edukacja wczesnoszkolna

Klasy

II-III

2/2020 „Oto Ja”. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu. Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek. MAC

A. Malec

A. Majdura

T. Januszkiewicz

K. Sławska

E. Żygadło

K. Karmelita

Edukacja wczesnoszkolna Klasa I 3/2020 Program edukacji wczesnoszkolnej kl. 1-3 Nowi Tropiciele   Jadwiga Hanisz WSiP

E. Wybieralska

E. Dziubka

R. Bąk

Język polski

Klasy

IV-VIII

4/2020 „Między nami” Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Joanna Piasta-Siechowicz, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Ewa Brylińska. GWO

K. Pilawa

J. Florkiewicz

D. Ratajczyk

K. Mykita

Język angielski

Klasy

I-III

5/2020 "Program nauczania języka angielskiego dla I-ego etapu edukacyjnego. Szkoła podstawowa, klasy 1-3" (autorzy: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikora) Macmillan

E. Rembisz-Drwięga

J. Skórzewska

W. Dyr

Klasy

IV-VIII

6/2020 Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber MACMILLAN POLSKA

E. Rembisz-Drwięga

J. Skórzewska

W. Dyr.

Język niemiecki

Klasy

VII-VIII

7/2020 Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII - VIII szkoły podstawowej. Paweł Piszczatowski. WSiP A. Paczos
Historia

Klasy

IV-VIII

8/2020 „Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej w klasach IV-VIII. Tomasz Maćkowski. Nowa Era L. Raczak
Matematyka

Klasy

IV-VIII

9/2020 Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4 - 8 w szkole podstawowej. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, GWO

R. Deryło

P. Dobrowolski

A. Majak-Wołowicz

M. Kamińska

Przyroda

Biologia

Klasa IVa, b 10/2020

Program   TAJEMNICE PRZYRODY dla kl. 4 SP Nowa Era,

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

B. Jaruga
Klasy IV-VIII 11/2020

PULS ŻYCIA program nauczania biologii dla klas V-VIII szkoły podstawowej

Autor Joanna Stawarz

B. Jaruga
Fizyka

Klasy

VII, VIII

12/2020 „Świat fizyki”. Program nauczania fizyki w klasach 7–8 szkoły podstawowej. Barbara Sagnowska. WSiP K. Kossowski
Chemia

Klasy

VII, VIII

13/2020 „Chemia Nowej Ery”. Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Teresa Kulawik, Maria Litwin. Nowa Era K. Kossowski
Geografia

Klasy

V- VIII

14/2020 „Planeta Nowa”. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. Ewa Maria Tuz Barbara Dziedzic. Nowa Era
  1. Niedworok
Informatyka

Klasy

IV-VIII

15/2020 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII, Grażyna Koba,

Z. Rumież

B. Jaruga

K. Michalska-Rojek

Technika IV-VI 16/2020

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „ Jak to działa”

Autor L. Łabędzki, M. Łabędzka

Z. Rumież
Wychowanie fizyczne

Klasy

IV-VIII

17/2020

Zmodyfikowany program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej „Aktywność fizyczna i zdrowie”

Autor K. Warchoł

P. Majdura

A. Bajsarowicz

M. Górski

Muzyka

Klasy

IV-VII

18/2020 „Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach IV-VII. Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Nowa Era

I. Bernat

L. Świerzko

Plastyka

Klasy

IV-VII

19/2020 „Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV–VII szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas Krystyna Onak. Nowa Era

I. Bernat

L. Świerzko

Religia

Klasy

IV - VII

20/2020 Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. WAM

M. Sierpińska

A. Jaszczyszyn

VIIIa, b, c 21/2020 Program nauczania religii rzymskokatolickiej ,,Odsłonić twarz Chrystusa" AZ-3-01/10 pod red. ks. Władysława Kubika. H. Szeloch
WDŻWR

Klasy

IV-VIII

22/2020 „Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania WDŻWR dla klasy IV szkoły podstawowej. T. Król. Rubikon

D. Mikulewicz

A. Jaszczyszyn

Wiedza o społeczeństwie Klasy VIII 23/2020 Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej. J. Janicka. A. Janicki, A. Maćkowska, T. Maćkowski D. Cybulska-Lis
Edukacja dla bezpieczeństwa Klasy VIII 24/2020 Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „ Żyję i działam bezpiecznie”. Nowa Era P. Grabowski

 

Początek strony