Wzorowi uczniowie

Tytuł wzorowego ucznia przyznawany jest w "Trójce" corocznie po I semestrze uczniom klas IV - VI, którzy uzyskają średnią ocen z przedmiotów co najmniej 4,75 oraz wzorową ocenę z zachowania. Decyzję o przyznaniu wyróżnień podejmuje Rada Pedagogiczna, po przedstawieniu wniosku przez wychowawcę.

W I półroczu roku szkolnego 2017/18 tytuł "Wzorowego ucznia" zdobyło 49 uczniów klas IV-VII. Gratulujemy!

Gratulujemy uczniom, którzy podsumowali I semestr roku szkolnego 2016/17 zdobyciem tytułu "Wzorowego Ucznia". Wyróżniają się świetnymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem i zaangażowaniem w pracy na rzecz szkoły i środowiska.

Gratulujemy uczniom, którzy podsumowali I semestr roku szkolnego 2015/16 zdobyciem tytułu "Wzorowego Ucznia". Wyróżniają się świetnymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem i dużym zaangażowaniem w pracy na rzecz szkoły i środowiska.

Uchwałą nr 15 z 15.01.2015 Rada Pedagogiczna PSP nr 3 w Jelczu - Laskowicach przyznała odznaki i dyplomy "Wzorowego Ucznia".

Dziennik elektroniczny

Początek strony