W rozwinięciu publikujemy informację o wyposażeniu ucznia klasy pierwszej. Prosimy rodziców pierwszoklasistów o zapoznanie się z nią.

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższej prezentacji: 
 
W razie pytań zapraszamy do  kontaktu. Postaramy się na wszystkie odpowiedzieć i rozwiać Państwa wątpliwości bądź niepokoje.
 
wychowawczynie klas "0"
Emilia Kuźmińska i Wioletta Zalezińska

Przypominamy, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas 1-8 zapewnia szkoła. Rodzice kupują jedynie podręczniki (zeszyty ćwiczeń) do religii. Zestaw podręczników i ćwiczeń na rok 2020/21 - w rozwinięciu.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

26.05 - 29.05 do godz. 15.00 składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami

1.06 - 2.06 prace komisji rekrutacyjnej

3.06 godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki)

3.06 - 5.06 do 15.00 złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego oświadczenia woli

9.06 godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Początek strony